САГБАЛ „Д-р Щерев” – гр. София

В АГ Болница „Д-р Щерев” работят 33 квалифицирани и добре обучени акушерки. Начело на екипа от акушерки е гл. ак. Лидия Тодорова, бакалавър по „Здравен мениджмънт и управление на здравни грижи”, с над 30 години стаж като акушерка.

АГ Болница „Д-р Щерев” разполага с модерна апаратура за диагностика и лечение в областта на АРТ, акушерството и гинекологията. Работата на акушерката в нея е по-различна в сравнение с останалите лечебни заведения. Предвид спецификата на дейността тук – приложението на асистирани репродуктивни техники и ценността на плода при тези пациентки – медицинският персонал се ръководи от три основни принципа на работа в болницата: етично отношение, персонално внимание и коректност към всеки пациент. Неслучайно и оценката от страна на пациентите за професионализма и отношението на акушерките към пациента е изключително висока.

Акушерките в АГ Болница „Д-р Щерев” непрекъснато повишават своята квалификация. Ежегодно се създава програма за повишаване на тяхната квалификацията и умения. През 2012 г. акушерките са участвали в обучения на теми:  „Индивидуално обучение за анестезиологични акушерки”, „Сестрински комуникации и професионален стрес”, „Обучение на операционни акушерки в ендоскопската хирургия”, „Аспекти на комуникацията с пациентите” и др.

Екипът на АГ Болница “Д-р Щерев” подкрепя и насърчава естественото хранене на бебета – през 2012 г. четири от акушерките в болницата са сертифицирани за участието си в семинара, организиран от Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” на тема „Съвременни политики и практики за подкрепа защита и насърчаване на кърменето”. Всички акушерки се включиха и в обучението “Phillips Avent в подкрепа на кърменето”.

Доверие в екипната работа, толерантност и диалог – така накратко може да се опише атмосферата на работа в АГ Болница „Д-р Щерев”. Според данни от проведена анкета на територията на болницата, 90% от пациентите оценяват изключително високо работата на акушерките, призвани ежедневно да създават радост.