ВТОРА САГБАЛ „ШЕЙНОВО” ЕАД

 

 

II САГБАЛ Шейново е най-старата специализирана акушеро-гинекологична болница в страната. Екипът специалисти е наследил добрите традиции на поколения акушер-гинеколози. Болницата е построена през 1935 г.

ІІ-ра САГБАЛ “Шейново” предоставя услуги, отговарящи на стандартите на добра медицинска практика. Развива иновационни технологии в областта на акушерство и гинекологията, неонатологията и анестезиологията.

Екипът на болницата работи в посока на превенция, профилактика и лечение на рисковата бременност, стерилитета и онкологичните заболявания на женската полова система и млечната жлеза.

Болницата е база за обучение в областта на АГ и неонатологията.
Болница Шейново е акредитирана с най-висока "отлична" оценка от Министерство на здравеопазването.

 

В болницата работят 123 професионалисти по здравни грижи

Ражданията за 2012  са  2104.

Болницата разполага със следните отделения:

 

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Стратегическа цел на отделението е високо качество на работа във всички области и звена на работа: от приемането на бременната до изписването й от родилна зала. Не по–маловажна цел е раждането на здрави деца, със запазен потенциал за добро физическо и психическо развитие, при минимална травма за майката.
Това, което прави работата на нашата родилна зала уникална, което я прави притегателен център за раждащата жена е преди всичко отношението на персонала към пациента като към личност, информираността относно поведението за лечение и родоразрешение, с което бременната е съгласна, тя е убедена, че за нея се прави най-доброто. Не на последно място сигурността, която дава нашата родилна зала, в тясна колаборация с
неонатологично отделение относно здравето на майката и детето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 Извършва се наблюдение и проследяване на здрави новородени деца и лечение на недоносени. Диагностика и лечение на заболяванията в периода на новороденото: забавена сърдечна и дихателна адаптация; майчино-фетални инфекции; жълтеници, налагащи фототерапия и обменно кръвопреливане; лечение на новородени от майки на метадонова терапия. Диагностика на кръвни, неврологични, метаболитни отклонения – скрининг за фенилкетонурия, хипотиреоидизъм, ретинопатия и вродени заболявания на тазобедрената става. Диагностика и регистрация на генетични аномалии. За децата в Интензивен сектор се извършва двигателна рехабилитация.

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ по ГИНЕКОЛОГИЯ И ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ

В болницата се работи ендоскопска хирургия от 1998 година и в момента е водеща в областта на т. нар. безкръвни операции в гинекологията, като непрекъснато се разширява областта на действие в тази насока.

  

 

ОТДЕЛЕНИЕ по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Високоспециализираните дейности и грижи през периода на раждането, по време и след гинекологични операции и манипулации се извършва от квалифициран анестезиологичен екип от лекари и акушерки.
Отделението за анестезия и интензивно лечение (ОАИЛ)се състои от: Сектор за интензивно лечение с 10 легла и Сектор за анестезия с 4 операционни зали - една за елективни и спешни Цезарови сечения, две за планови и спешни абдоминални и вагинални гинекологични интервенции и една операционна  за лапароскопска хирургия.

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО РИСКОВА БРЕМЕННОСТ

 

 

След преустройството на II САГБАЛ "Шейново" ЕАД , се създаде ново отделение "Рискова бременност". То се намира на III-ти етаж и по настоящем разполага с 38 легла. В отделението се създадоха два сектора:

Създаде се "Функционален кабинет" с ултра звуков апарат с цветен доплер и 2 акушерски монитора за мониториране на плода. В отделението работят Началник отделение, 8 ординатора, 11 акушерки и 7 санитарки.
Дейността на отделението включва наблюдение, диагностика и лечение на високо рискови бременности, в това число: диабет, преекламсия, сърдечно-съдови заболявания, малоформации на плода и др.
В отделението се извършват следните манипулации:
- прекъсване на бременността по желание;
- прекъсване на бременността по мед. показания;
-
abrasio residuorum;
- серклаж;
- амниоцентези;
- УЗИ и Доплер;
-
NST;
- планови Цезарови сечения и индукции на раждането.

 

 

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ

Диагностично-консултативен блок е поликлиничното звено на болницата, което първо посреща пациентите и оказва превантивна, профилактична, консултативна и лечебна помощ в областта на гинекологичното и репродуктивно здраве.
Към отделението са разкрити следните кабинети:

1. Женска консултация

2. Кабинет стерилитет

3. Колпоскопски кабинет

4. Детски консултативен кабинет

5. Гинекологична амбулатория и спешния кабинет на болницата

6. Кабинет патологична бременност

7. Ултразвуков кабинет

8. Ултразвуков кабинет с възможности за 4D преглед.

10. Детско-юношески кабинет

11. Кабинет по менопаузална медицина

12. Консултация с анестезиолог .

Към отделението са разкрити три лаборатории:

Като самостоятелно отделение е разкрито и Отделение по образна диагностика:

В болницата е разкрито Училище за бременни и бъдещи родители.