Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
                                                                ДО
                                                                ПРЕЗИДЕНТА
                                                                НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
 
        Уважаеми г-н Президент,
        На национална конференция, проведена на 27. 02. 2008 г. в гр. София под надслов "Кризата в здравеопазването една година по-късно: Българинът - европейски пациент в болно здравеопазване", Българският лекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българският фармацевтичен съюз и Българската асоциация за защита на пациентите констатираха липсваща визия и диалог от страна на управляващите за развитие на системата, което задълбочава кризата в здравеопазването.
        В същото време тече процес на подготовка на фундаментални политически промени в системата от тесен кръг икономически заинтересовани лица. Подобни намерения не са заложени в предизборните програми на партиите от управляващата коалиция. Промените не надграждат, а сменят съществуващия здравноосигурителен модел с практическо елиминиране на солидарния принцип. Стои въпросът, може ли за по-малко от 10 години кардинално да се сменя системата в консервативна сфера, каквато е здравеопазването, още повече, че сегашният модел не е развит докрай. Поради това настояваме за широк обществен дебат с водеща роля на съсловните и пациентски организации и експерти и провеждане на национален референдум за здравноосигурителния модел.
        Предлагаме Ви да използвате своите правомощия и влияние за иницииране на обществен дебат и провеждане на национален референдум.
 
04. 03. 2008 г.
 
                                Председател на УС на БЛС: д-р Андрей Кехайов
                                Председател на УС на БАПЗГ: проф. Станка Маркова
                                Председател на УС на БФС: маг. фарм. Мирослав Ненчев
                                Председател на УС на БАЗГ: Пламен Таушанов