Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Милка Василева,
Председател на УС на БАПЗГ:
ПОДКРЕПЕТЕ НИ СЕГА, ЗА ДА НИ ИМА И УТРЕ!
 
Здравейте скъпи колеги,
Измина повече от век от признаването на здравните грижи за ключови, както за успеха на всяка медицинска дейност, така и за профилактиката на заболяванията и за установяване на здравословен начин на живот и благоденствие на хората. Но, в същото време, професионалистите, които се грижат за това, са недооценени, дискриминирани и не получават нужното разбиране и уважение. Техният брой намалява застрашително в глобален аспект. И поради това, за да се чуе гласът на всички, разтревожени от неблагоприятните тенденции в професиите от направление
"Здравни грижи", Международният съвет на сестрите (ICN) и Световната здравна организация  (WHO) стартираха на 27 февруари 2017 г. глобална кампания "Здравните грижи сега". Нейните цели са и нашите (на БАПЗГ) искания, за които водим борба в последните 20 години. Заедно с колегите от целия свят и ние се обръщаме към правителството:
Подкрепете ни сега, за да повишим статуса на съсловието и да подобрим професионалната характеристика така, че всички - и професионалисти, и пациенти да бъдат удовлетворени и да постигнем заедно Целите за здраве на XXI век!
Подкрепете ни сега, за да реализираме истинския си потенциал и дори ни възложете още по-отговорни роли, защото сме най-близо до хората!
Подкрепете ни сега и ни включете активно на всички нива за разработване на политики и вземане на решения в здравеопазването!
Подкрепете ни сега, за да се гарантират условия за навременни, качествени и ефективни здравни грижи и да се постигне универсален достъп до здравни грижи за всеки човек.
Подкрепете ни сега, за да можем заедно да изградим един по-добър свят!
Подкрепете ни сега, за да ни има и УТРЕ!
Ние сме тези, които предоставят здравните грижи днес и подкрепяме международната кампания. БАПЗГ се включи със своя инициатива - провеждане на Национален конкурс за есе за професионалисти по здравни грижи "Предизвикателството да работя в България" в партньорство с Clinica.bg.
Скъпи колеги,
време е да вдигнем погледа си и да осъзнаем, че без нас не може! Свръхнатоварването ни направи нечувствителни към доброто, което все още се случва и в нашия професионален живот! Добрите практики, които рядко споделяме, съществуват и трябва да ни вдъхновяват, да ни дават сили и опора да не се отчайваме, а да се обединяваме и да се учим от световния опит. За да постигнем нещо, трябва много работа. Нека най-добрите от нас станат активни и присъединявайки се към кампанията "Здравните грижи сега" да изискват спазването на високи стандарти на професионално поведение от всички. Нека работим за промяна сега, доказвайки, че заедно можем повече! Бъдете здрави!