Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Уважаеми колеги,
Едно от направленията, по които работи Националният съвет по качество, като орган на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, е да разработва  и приема  квалификационни характеристики на  всички специалности, изброени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.
Квалификационните характеристики на специалностите "медицинска сестра" и "акушерка" бяха поискани и предоставени от нас на МЗ. Със заповед на Министъра на здравеопазването беше създадена  комисия за приемането и  утвърждаването им. Като членове на комисията участват доц. Соня Тончева - председател на НСК, Иванка Стамболова - зам. председател на НСК, Петя Дилова  - зам. председател на НСК, Евгения Кунчева - член на НСК.
Към момента са изготвени и приети квалификационните характеристики на специалностите "медицинска сестра", "акушерка", "фелдшер" и  "рентгенов лаборант", които предоставяме на вашето внимание.
 
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА"
 
ПРОЕКТИ
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА "АКУШЕРКА"
 
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА "ФЕЛДШЕР"