Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА МИЛКА ВАСИЛЕВА -
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАПЗГ
 
По случай 7 април - Международния ден на здравето, на спец;иално тържество в Дом № 2 на Резиденция Бояна здравният министър д-р Евгений Желев връчи Приз на Министерството на здравеопазването на нашата колежка и заместник председател на УС на БАПЗГ медицинската сестра Милка Василева. Високото отличие й е присъдено за заслуги към здравеопазването и за активната й дейност в защита интересите на професионалистите по здравни грижи. Известно е, че Милка Василева не е прекъсвала стажа си като медицинска сестра и до днес работи като семейна сестра в GP-практика "Медикоконсулт" в столицата. Наред с това като заместник председател на УС на БАПЗГ тя отговаря за връзките с международните институции и за европейската интеграция.  Тя ежегодно участва в срещите на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО, във форумите на Международния съвет на сестрите. Нейната изключителна активност и професионализъм издигнаха престижа на БАПЗГ не само у нас, но и в чужбина и получиха международно признание с избирането й през 2008 г. за член на Управляващия комитет на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации.
Приз на Министерство на здравеопазването бе връчен още на д-р Симеон Симеонов, член на парламентарната Комисия по здравеопазване и на доц. д-р Бойко Коруков, изпълнителен директор на УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ. 
"Няма да спестя искрената си благодарност към всички вас - здравните работници, за вашия всеотдаен труд в името на доброто на пациентите, труд, който заслужава дълбокото признание и уважение на цялото ни общество" - каза министър Евгений Желев при връчването на високите отличия.
На тържеството от БАПЗГ присъстваха: проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ; Снежана Ранчова и Петя Найденова, заместник председатели на УС на БАПЗГ; Дафинка Коцева, главен секретар; Мария Балевска, завеждащ "Връзки с обществеността", Анушка Димитрова, председател на РК София-град.