Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (03.06.2016)
 
        НЯМА ДА ИМА ЕВРОСТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА, ИМА ПО-ВИСОКИ ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ
        "Монитор" коментира: "Няма да има евростипендии за студентите по медицина, но пък ще има по-високи държавни стипендии. Или поне това обещаха от МОН. Така от недоволството на студентите все пак имаше някакъв ефект, макар първоначалната им цел - евростипендиите да не са само за определения от МОН списък с приоритетни професионални направления, не беше постигната. Това обаче доведе до по-високи стипендии, които се осигуряват от държавния бюджет. И въпреки всичко - едното не може да се замести с другото. Увеличението на максималната стипендия е 30 лв., от 120 на 150. Така студентите от "неприоритетните специалности" ще могат да получат по 30 лв. отгоре на месец, но няма да имат шанса да взимат още една цяла стипендия от европейските фондове. Но все пак имаше някакъв ефект. Остава да видим дали мерките за стимулиране на приоритетните професионални направления ще дадат резултат. Остава да видим и какво ще измисли държавата така, че студентите по медицина, която се оказа извън списъка с приоритетни професионални направления на МОН, ще искат да работят у нас, а няма да бягат зад граница..."
      
        КИРИЛ АНАНИЕВ: ВЪЗМОЖНО Е СРЕДСТВАТА ЗА БОЛНИЦИТЕ НИ ТАЗИ ГОДИНА ДА БЪДАТ ОРЯЗАНИ ДОРИ ПОВЕЧЕ ОТ ОЧАКВАНОТО
        "Дума" пише, че е възможно средствата за болниците ни тази година да бъдат орязани дори повече от очакваното - с 6-7%, вместо с 3 на сто. "Ако вземем предвид прогнозния разход за юни 139 млн. лв. с увеличението, то дефицитът ще отиде в края на годината на 78 млн. лв. Това казва шефът на Надзорния съвет на НЗОК Кирил Ананиев по време на заседанието от 25 май, става ясно от стенограмата. По думите му има и вариант за по-малък разход, който би намалил дефицита в края на годината на 48-50 млн. лева. "Обаче дали ще можем да покрием този дефицит заедно с евентуалните дефицити в лекарствата, това вече остава под съмнение, защото според мен отиваме на над 100 млн. дефицит", казва Ананиев", четем във вестника. "От стенограмата става ясно, че има вероятност парите на болниците да бъдат още орязани в сравнение с миналата година, независимо че и хоспитализациите са намалели. Ананиев предлага евентуално по-нататък да бъде преразгледано старо решение за преразпределение на резерва и поне 6 млн. лв. да бъдат намалени от лекарствата и да отидат за болниците, което означава 6-7%, а не 3% намаление на парите на болниците, както бе предвидено", допълва публикацията.
 
        НЗОК: ПО ЗАКОН ДЖИПИ НЕ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ДА ВПИШЕ В ЛИСТАТА СИ ПАЦИЕНТ, КОЙТО ГО Е ИЗБРАЛ
        Два дни след като стартира услугата си и след като БЛС отправи въпроси във връзка с нея, НЗОК обяви, че избор на общопрактикуващ лекар вече може да се прави и по електронен път. От касата посочват, че онлайн изборът може да се прави лично от здравноосигурения или от негов родител/настойник. За целта здравноосигуреният трябва да влезе в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отвори меню "Избор на личен лекар", откъдето да осъществи избора си на ОПЛ чрез регистрационната форма за избор, уточняват от там. Регистрационната форма трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система на НЗОК. От касата изрично отбелязват, че в Закона за здравно осигуряване, както и в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, не е установена правна възможност за ОПЛ да откаже да включи в пациентската си листа здравноосигурен пациент, който го е избрал - независимо дали с хартиена или електронна форма за избор, допълва "Zdrve.net". НЗОК отговаря и на някои въпроси, възникнали с въвеждането на новата услуга. Няма разлика в това дали изборът се осъществява по електронен път или на хартиен носител, чрез попълване на ръка на формуляри, информират от осигурителната институция. Въвеждането на допълнителна възможност ЗОЛ да подава регистрационна форма за избор на ОПЛ по електронен път не променя съществуващите правила, описани в нормативната уредба. В Персонализираната информационна система на НЗОК са създадени канали за нотификация както за общопрактикуващите лекари, така и за здравноосигурените граждани, свързани с избора на личен лекар по електронен път. Всеки път, когато гражданинът осъществи правото си на избор, той, както и новоизбраният от него лекар, получават съобщение на посочен e-mail адрес или SMS на посочен телефон. Достоверността на подаваната информация се удостоверява съгласно Закона за електронния подпис и електронното досие (ЗЕПЕД) с полагането на електронен подпис, подобно на подаването на електронни отчети от изпълнителите на медицинска помощ. За да се гарантира истинността на информацията за новородените, не е предвидена възможност първоначалният избор на личен лекар (педиатър) да се извърши по електронен път, уточняват още от касата.