Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (16.05.2016)
 
        НЕ Е НОРМАЛНО БОЛНИЦИТЕ ДА БЪДАТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, НО ТОЗИ СТАТУТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ В МОМЕНТА, КАЗА ЗАМ.-МИНИСТЪР
        В студиото на "БНТ" Ваньо Шарков, зам.-министър на здравеопазването, обясни каква е целта на промените в правилата за работа на Фонда за лечение на деца. Той беше категоричен, че Общественият съвет към Фонда ще продължи да работи и никой няма намерение да го закрива. Целта е да бъде създаден регистър на водещите лечебни заведения в чужбина, с които се работи. Трябва да има прозрачност в работата на администрацията във Фонда. Избор на екип в условия на спешност не може да бъде правен и е абсурдно да задължаваш такъв пациент да пристъпва към подобни действия, заяви д-р Шарков. Що се отнася до планови операции, пациентът не е длъжен да извършва избор на екип и не може това да му бъде вменено като условие за постъпване в лечебното заведение. Това е възможност, но няма как да бъде задължение. В малките лечебни заведения на практика няма как да бъде правен избор на екип, защото той е един и същ, обясни Ваньо Шарков. Той призна, че изнемогването на общинските лечебни заведения е проблем. Освен това част от бизнеса в здравеопазването предлага неимоверно високи заплати, за да осигури кадровия си потенциал, а това поставя в изключителна неравнопоставеност малките болници. Ваньо Шарков посочи, че 155 общински лечебни заведения се финансират директно от Министерството на здравеопазването. Отделно 68 общински лечебни заведения се финансират по линията на спешността. Това са лечебни заведения, в които има филиали на спешна помощ. Третото перо е по методиката за финансиране на лечебни заведения, които са в отдалечени и трудно достъпни региони. Зам.-министърът на здравеопазването заяви категорично, че не е нормално болниците да бъдат търговски дружества. "В някои от тези лечебни заведения търговията стана повече, отколкото медицината." Единственият проблем да бъде премахнат този статут в момента е, че има натрупани над 390 млн. задължения и те трябва да бъдат поети от някого. "Не трябва да допускаме фалити", подчерта той.
 
        МБАЛ- ЛОВЕЧ ИМА НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.
        Това е досегашният директор на Центъра за спешна медицинска помощ в града д-р Татяна Ганчева. В момента лечебното заведение е тежко финансово състояние, с натрупани стари задължения от над 3 млн. лв., припомня "БНР". Д-р Ганчева поема поста от подалия оставка още преди две години изпълнителен директор д-р Тихомир Бенев. "Осъзнавам, че е необходимо много сили и воля, но ще положим усилия, заедно с началниците на отделенията и трябва всичко възможно да направим, тази болница да продължи своето развитие.", каза тя. На  Общото събрание на акционерите е избран и нов съвет на директорите на болницата. Освен д-р Ганчева бяха включени още д-р Пламен Върбанов и Радослав Щербаков, като представител на държавата, която се явява мажоритарен собственик на болницата. "Все пак ние сме областна болница, работят лекари с голям авторитет и болницата трябва да излезе от кризата.", обясни д-р Върбанов, началник на Второ вътрешно отделение. Той отбеляза, че новото ръководство първо трябва да се запознае с направените медицински одити и финансовото с на лечебното заведение, чиито натрупани стари дългове надхвърлят 3 млн лв.