Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
КАКВИ СА НАЙ-НЕОТЛОЖНИТЕ ЗАДАЧИ,
КОИТО СТОЯТ ПРЕД СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ?
 
 
Това стана ясно от заседанието на Националния съвет на БАПЗГ, което се проведе на 21 март т. г. в град Банкя. Дневният ред включваше информация от проф. д-р Станка Маркова, председател на УС, за решенията на УС на БАПЗГ от 31 януари  и от 20 март 2009 г., както и за дейността на ръководството през изминалия период на тази година. Проф. Маркова  отново подчерта, че най-важно в момента е да се работи с хората по-места, да се осигури достъп до информация на всички дружества в страната. Според нея, само когато човек е добре информиран и знае какво иска, може да постигне целите си.
На Националния съвет бе обсъден план за провеждане на научни прояви и организационни семинари по регионални колегии, в съответствие с приетите на предишния Национален съвет Приоритети за дейността на БАПЗГ през 2009 г. За участието на наши представители в някои международни прояви, както и за плана за обезпечаване на 14-та редовна годишна среща на Европейския форум на националните сестрински организации и СЗО,  която ще се проведе у нас през 2010 година, говори Милка Василева, заместник председател на УС на БАПЗГ. В тази връзка бе избран Инициативен комитет и бяха разпределени отговорностите.
Националният съвет прие и плана за провеждането на тазгодишния Международен ден на сестринството, предложен от Снежана Ранчова, заместник председател на УС на БАПЗГ.  Бе изслушана информация от Петя Недкова, заместник председател на Националния съвет по качество -  за промените в правилника и бъдещата дейност на съвета, както и график за реда и критериите за приемане и селекциониране на документи за кандидатите за лектори по Продължаващото обучение, представен от Нели Славова, експерт по Продължаващо обучение в БАПЗГ.
На НС на БАПЗГ бе изслушана информация от председателката на Комисията по етика Макрета Драганова за случая в болницата в град Тетевен, при който с хепатит С бяха заразени 11 пациенти. След обсъждане бе взето решение да се изчака резултатът от проучването на компетентните органи за доказване на евентуалната вина на медицинските сестри и едва тогава Етичната комисия да излезе  със становище.
 
                                        Пресцентър на БАПЗГ