Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
 
 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, изготвен от суденти-юристи /стажанти в Парламента/ с участието на представители на пациентски организации и експерти на  НДСВ, БАПЗГ, БЛС и БЗС, бе представен днес в зала "Изток" на Народното събрание . Във форума взеха участие депутати, ръководители на съсловните организации в здравеопазването и на пациентски организации. БАПЗГ бе представена от проф.  д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ, Милка Василева, заместник председател и Мария Балевска, завеждащ "Връзки с обществеността".
При създаването на текстовете за база е послужила Европейската харта за правата на пациентите, в която са заложени 14 фундаментални права, които трябва да бъдат признати във всички държави на Европейския съюз. Проучен е бил и опитът на 12 страни-членки и на Израел. Д-р Антония Първанова обясни, че законопроектът гарантира правото на: достъп,  информация, съгласие, уважение на времето на пациента, спазване на стандартите за качество, безопасност, иновации и т. н., което е съществена стъпка към създаването по-нататък на Закон за правата на пациентите.
Законопроектът урежда най-напред дефиницията за пациент, както и въпроса с дискриминацията /изброяват се  всички случаи на дискриминация, основаваща се на възраст, пол, произход, език, националност, сексуална ориентация, расова и политическа принадлежност/. Включена е и дискриминацията по местоживеене, имуществено положение, вид и причина на заболяването, времето на получаването му, което според д-р Първанова, се засягат за първи път в българското законодателство.
Проф. д-р Станка Маркова приветства работата на целия екип и специално на д-р Антония Първанова, и изрази увереност, че законопроектът ще бъде приет до края на мандата на 40-то Народно събрание. Според нея, досега в България никъде не е регламентирано правото на пациентите и на бременните жени на грижи по домовете. В тази връзка тя даде пример с проведен 10-годишен експеримент в Дания: към някои общини били създадени социални служби, в които имало медицинска сестра и акушерка, и смъртността в тях значително намаляла в сравнение с другите, в които нямало подобни структури. "Но за да стане това и у нас, трябва най-после да бъде приета Наредбата за професионалните компетенции, за да се знае какво точно трябва да прави една сестра или една  акушерка, кой какви задължения и отговорности има" - каза още тя. 
Според д-р Божидар Нанев, председател на УС на БЛС, няма по-естествен съюзник на пациентите от лекарите. Но освен права, пациентите трябва да имат и задължения, защото отговорността за лечението трябва да бъде споделена. Представителите на  Асоциацията "Закрила на пациентите", Конфедерацията "За защита на здравето" и други пациентски организации  изразиха становище, че законопроектът трябва да гарантира включването на повече пациенти на всички нива в здравната система, където се решават техните проблеми. 
В зала "Средец" на хотел "Шератон" днес европейският комисар по здравеопазване Андрула Василиу представи Здравния портал на Европейския съюз. Тя препоръча страната ни да използва повече средства от структурните фондове за изграждането на здравната инфраструктура у нас и бе категорична, че МЗ работи в координация с Европейската комисия. Във форума взеха участие здравният министър д-р Евгений Желев, заместник министърът д-р Валерий Цеков, както и представителите на БАПЗГ проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ и Милка Василева, заместник председател.
         19. 03. 2009
Пресцентър на БАПЗГ