Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
БАПЗГ И БЛС ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ ОЩЕ ПО-АКТИВНО
ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАКТИКИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
 
На специална среща, проведена в НЦООЗ  днес, ръководствата на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/ и на Българския лекарски съюз /БЛС/ обсъдиха бъдещото си сътрудничество в защита интересите на двете съсловия и за въвеждането на европейските практики в здравеопазването. В нея от страна на БАПЗГ взеха участие проф. д-р Станка Маркова, председател на УС, Милка Василева, заместник председател и Дафинка Коцева, главен секретар, а от страна на БЛС -  д-р Божидар Нанев, председател на УС,  д-р Димитър Ленков, главен секретар и  д-р Валерий Митрев, експерт в БЛС
Направен бе преглед на постигнатото досега от двете съсловни организации, както и на нерешените все още проблеми.
Според проф. д-р Станка Маркова, по необясними причини се бави приемането на някои наредби като тази за професионалните компетенции  на професионалистите по здравни грижи /изработени от експерти на съсловната организация/, която е внесена в Министерството на здравеопазването преди близо две години. Не се решава и въпросът със заплащането труда на медицинските сестри, които работят с общопрактикуващите лекари.  БАПЗГ настоява НЗОК целево да превежда средства за възнаграждението им - според броя на обслужените пациенти и според извършената работа.  В момента размерът на заплататата се определя по лично осмотрение на личния лекар и то в много случаи не съответства на отговорностите, с които са натоварени медицинските сестри.
"Във Висшия медицински съвет се  приеха важни решения, които за съжаление, все още не са реализирани в практиката", каза още проф. Маркова.
Това бяха само част от въпросите, които ръководството на БАПЗГ  постави на  вниманието на присъстващите на срещата. То изрази категоричното си  мнение, че е необходимо още по-тясно сътрудничество между двете съсловни организации, тъй като техните членове работят в екип за осигуряване качество на предлаганите медицински услуги и здравни грижи.
Д-р Божидар Нанев също подчерта, че общите действия могат да доведат не само до подобряване на условията на труд на лекарите и професионалистите по здравни грижи, но и до подобряване на здравеопазването у нас. Той не скри, че са получили изключително тежко наследство от предишното ръководство и сега им предстои много работа, за да възстановят нормалната дейност на БЛС. "Аз съм хирург и знам какво е екипна работа - каза още той. - Не е възможно да се работи без хората от екипа да си партнират. Трябва да се знае също така кой каква дейност извършва и кой за какво отговаря, защото сега много от задачите, които сестрите в хирургическите отделения у нас  извършват,  са задължения на лекарите в страните от Европейския съюз. Затова аз напълно подкрепям вашата загриженост да се регламентират професионалните компетенции на професионалистите по здравни грижи, за да не се прехвърля отговорност, което води до конфликти".
Въпроси на международното сътрудничество, финансирането на здравеопазването, обезпечеността с кадри в различните региони и т. н. бяха засегнати от Милка Василева, заместник председател на УС на БАПЗГ, д-р Димитър Ленков, главен секретар на БЛС и  д-р Валерий Митрев, експерт в БЛС.  В края на срещата двете ръководства си обещаха срещите им да станат регулярни и на тях да се обсъждат всички въпроси, свързани с общата им дейност и с желанието да се въведат европейските практики в здравепазването.
Най-общото заключение бе, че двете съсловни организации ще си сътрудничат при решаването на проблеми на съсловията и дейността им във връзка със законодателството; в работни групи по изготвянето на наредби на МЗ - по отношение придобиване на специалности, акредитация на лечебни заведения; трудови възнаграждения; професионални компетенции и отговорности; добра практика и т. н. - в унисон с европейското законодателство.
 
17. 03. 2009 г-   Пресцентър на БАПЗГ