Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ И ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
ИСКАТ В СТОЛИЧНАТА ПЪРВА ГРАДСКА БОЛНИЦА
 
Медицински сестри, лаборанти, лекари и санитари от I-ва МБАЛ-АД в София обсъдиха на събрание на 6 февруари т. г. проблеми, свързани с условията на труд и заплатите на кадрите от всички нива. Събранието бе организирано от дружествата на съсловните организации на БАПЗГ и БЛС, и Асоциацията на демократичните профсъюзи. На дискусиите присъстваха  Петя Найденова, заместник председател на УС на БАПЗГ, Мариана  Шиякова, заместник председател на РК на БАПЗГ- клон София, Валя Вълковска, председател на Дружеството на БАПЗГ в Първа МБАЛ-АД, д- р Димитър Ленков, гл.  секретар на УС на БЛС, д-р Методи Маджаров, председател на Столичната лекарска колегия  и др.
От твърде оживените дебати стана ясно, че напрежението  не е от вчера и днес - още в края на миналата година /на 28. 11 и 29. 12.  2008 г./ на новия изпълнителен директор доц. Михаил Николовски са били връчени  писма, в които подробно са описани проблемите, които пречат на нормалната работа и принуждават много добри кадри да напускат лечебното заведение след дългогодишна работа в него. Ето какви са  в най-общи линии те: липса на информация за финансовото състояние на болницата; немотивирани и неоправдани промени в работния процес; липса на предпазни средства за работа на монитор; липса на елементарни консумативи - превързочни материали, дезинфектанти, лекарства, ръкавици и т. н.; липса на работно облекло и обувки; неизплащане на положения извънреден труд; неизплатена предпазна храна за работещите във вредна среда; опити да се закрият важни звена в здравното заведение; еднолични и немотивирани структурни промени, които създават стрес и чувство на несигурност у персонала,  и т. н. 
"Кажете ми как може да се направи инжекция без  памук?" - попита медицинска сестра, която уточни, че от две седмици в болницата няма грам памук. Проблемът с липсата  на необходими за нормалната работа консумативи не само че не се решава, но се и задълбочава.  По същия начин стои въпросът и със заплатите - те са едни от най-ниските в сравнение с други лечебни заведения. Средното възнаграждение на медицинските сестри е 390 лева - сума, обидна за отговорния им труд, за който се изискват много знания и висока квалификация. 
Някои от взелите думата недоумяваха защо без предупреждение е намалена сумата за ваучерите за храна, като при това тя не се изплаща редовно. "Казват, че болницата имала дългове и затова не могат да увеличат заплатите ни - кой направи тези дългове, ние ли? И за какво са изхарчени парите?" - питаха гневно изказващите се.
След оживените разисквания бе взето решение да се постави последен срок на ръководството на болницата да реши наболелите въпроси. Ако това не стане, колективът ще пристъпи към протести, като се съобрази със законовите разпоредби.
Пресцентър
06. 02. 2009 г.