Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПРОБЛЕМИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСИТЕ
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 
Това бе темата на Кръглата маса, която се проведе на 11 ноември 2008 година в столичния хотел "Принцес" по инициатива на  Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. В нея взеха участие Лютви Местан -  председател на парламентарната Комисия по образование и наука, Ива Станкова -  член на парламентарната Комисия по здравеопазване, Пепа Василева - Главна медицинска сестра,  представители на висши медицински училища и на медицински колежи от цялата страна, на регионалните колегии  на БАПЗГ, журналисти и др.
Проф. Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ, изнесе кратка информация за проблемите, свързани с образованието на професионалистите по здравни грижи и за усилията, които ръководството на БАПЗГ полага, за да привлече повече млади хора в тези професии;  Тя разясни какво предлага съсловната организация за решаването на тези и някои други изключително важни и нетърпящи отлагане въпроси в изготвения "Пакет спешни мерки за спасяването на сестринството в Р България". "Настоящата Кръгла маса е една от стъпките, които правим, за да спрем оголването на системата откъм кадри и да предотвратим кризата, която се очертава в  осигуряването на здравни грижи за населението" - каза проф. Маркова. Според  нея, обучението трябва да стане леснодостъпно и евтино за студентите, тъй като сега страната ни е една от малкото, в които за медицинска сестра и акушерка се учи почти толкова години, колкото се учи, за да станеш лекар, и с почти  същата семестриална такса.  Тя отново повтори, че от страната всяка година емигрират 1200-1300 опитни професионалисти по здравни грижи и даже вече никой да не напуска, нито да се пенсионира, а учебните заведения да приемат по 1200 студенти всяка учебна година, трябва да изминат най-малко 30 години, за да достигнем необходимия за здравеопазната система брой на тези кадри.
Председателят на парламентарната Комисия за образование и наука Лютви Местан заяви, че отдавна следи отблизо този проблем и напълно разбира тревогата на съсловието. Той припомни, че преди 3 години в колежите, подготвящи професионалисти по здравни грижи, не само не е имало глад за студенти, но не е било възможно да бъдат приети всички издържали приемните изпити.  Според него, за сегашното състояние причините са комплексни, но допринася и увеличеният брой на годините за обучение.  Лютви Местан пое ангажимент да предложи в най-скоро време промени в Закона за висшето образование за срока на обучение. "Няма да си затваряме очите, че системата на здравеопазването се нуждае от около 70 000 професионалисти по здравни грижи, а сега имаме 29 000", каза той.  "Измененията в Закона за висшето образование, направени през 2006 г., не бяха най-удачните. За мен по-важно е продължителността на обучението за медицинска сестра и акушерка да бъде такава, каквато изисква спецификата на работа, а всички професионалисти казват, че 3-годишният период на обучение е достатъчен" - каза още той.
След продължилите повече от 3 часа дискусии, участниците в Кръглата маса се обединиха около становището, че е необходимо да се излъчи работна група, която да предложи мерки за най-бързото решаване на проблемите, свързани с образованието на професионалистите по здравни грижи.
 
                                                                Прецсцентър