Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 11 ноември 2008 г. (вторник) от 10.00 ч. в хотел "Принцес"
/бул. "Мария Луиза" 131/  Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи организира
 
Кръгла маса на тема:
 
"ПРОБЛЕМИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСИТЕ
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ"
 
В  хода на дискусиите ще бъдат разгледани възможностите за регламентиране на единна за страната система от висши медицински училища по здравни грижи за всички професии, осигуряващи здравни грижи; за по-леснодостъпно и евтино образование; за продължаване на обучението в магистратура на придобилите квалификационна степен "професионален бакалавър", и др.
Да вземат  участие в Кръглата маса са поканени представители на парламентарната Комисия по образование и наука, Комисията по здравеопазване, министерствата на образованието и науката и на здравеопазването, ректорите на висшите медицински училища, директори на медицински колежи и др.
Входът за журналисти е свободен.
 
Пресцентър
 
7 ноември 2008 г.