Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО БЕ ОБСЪДЕН НА КРЪГЛА МАСА
 
Проф. Д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ и Петя Недкова, заместник-председател на Националния съвет по качество взеха участие в Кръгла маса, чиято основна цел бе да се обсъди Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за здравето. Това, че предварително се иска мнението на съсловните организации и на синдикатите от сферата на здравеопазването, на пациентските асоциации и т. н., е много добра идея. По този начин безспорно ще се избегнат евентуални неточности,  тъй като в хода на дискусията бяха направени редица конструктивни предложения за редакторски, но и за смислови промени в отделните текстове.
Кръглата маса е организирана от доц. д-р Тодор Кумчев, заместник председател на парламентарната Комисия по здравеопазване, който има намерение да внесе законопроекта за разглеждане и приемане в Народното събрание.
Пресцентър