Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (14.09.2015)


       Д-Р ДАРИТКОВА: ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ Е ПЛАЩАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО МЕТОДА НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ
        Основният проблем на болничната помощ е плащането на дейността по метода на клиничните пътеки. Това казва в интервю за в. "Монитор" председателят на парламентарната здравна комисия  д-р Даниела Дариткова. Според нея клинчите пътеки са причината за изкривяванията в пазара на болничните услуги, увеличаването на броя на лечебните заведения и свръххоспитализационния режим, в който работи системата. По думите й, от ГЕРБ търсят законодателни решения за овладяване на процесите, но само преминаването към механизъм на заплащане чрез диагностично свързани групи ще отстрани проблема. Д-р Дариткова отбеляза, че не е вярно твърдението, че за въвеждането на ДСГ ще са необходими от два до три пъти повече средства, отколкото сега. Според нея това е внушение, което не почива на никакви финансови разчети. Тя каза, че ако се стигне до реално остойностяване, спокойно може да се плаща това, което се извършва в лечебните заведения, а изпълнителите на медицинска помощ ще практикуват спокойно. По думите й, диагностично свързаните групи са механизъм, чрез който ще се осигури по-достойно заплащане на медиците, а това ще доведе до по-добро здравеопазване и кадри, които ще останат в страната. По отношение на здравната карта, която предстои да бъде създадена народният представител коментира, че не може да се говори за закриване на болници, защото в текста на Закона за лечебните заведения, който предполага критерии и ред за избиране на договорни партньори на НЗОК, се визират видове дейности. Според нея това означава, че може да има прегрупиране на дейностите между отделните лечебни заведения. "Следващите текстове, които изискват комплексно лечение, позволяват това да се случи. Трябва да сме по-гъвкави, а и в центъра на системата наистина да бъдат поставени пациентът и неговите потребности", каза тя. Д-р Дариткова напомни, че обединението на лечебни заведения остана пожелателно. По думите й, то трябва да е на основата на изискванията за комплексност, заложени в основния пакет. "Важно е да се спазват две основни правила - от една страна, да се гарантира движението и комплексното лечение на пациента в системата, но същевременно това да бъде съобразено с неговия свободен избор", заяви тя.
 
        НАД 100 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ФИРМИ ПОДАДОХА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ОТСТЪПКИ
        Около 100 представители на фармацевтичната индустрия са декларирали, че ще направят отстъпки в цените на медикаментите, които НЗОК реимбурсира. Това съобщиха от пресцентъра на здравната каса. Според информацията, заявления за задължителни отстъпки са подали точно 103 притежателите на разрешителни за употреба. От тях 80 са подали заявления за отстъпка под формата на възстановяване на разходи в общ размер на не по-малко от 10 на сто от разходите на НЗОК, информира Zdrave.net. В случая притежателят на разрешение за употреба разпределя общия размер на компенсацията по своя преценка върху всеки лекарствен продукт, което е част от договора му с касата Въпросните 80 представители на индустрията генерират около 85% от разходите на НЗОК за лекарствени продукти. Останалите 23 притежателите на разрешителни за употреба са предпочели договаряне на отстъпки чрез национално споразумение. Според НЗОК въз основа на тези резултати вариантът за договаряне чрез присъединяване към национално споразумение отпада. Касата преминава към следващ етап на договаряне на отстъпки по реда на Наредба 10.
 
        ФОНДАЦИИ ПОДПОМАГАТ МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РОМСКИ СТУДЕНТИ
        Стипендиантската програма за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи вече шеста година предоставя възможност на млади, образовани и силно мотивирани младежи от ромски произход да развиват своите знания и професионален опит в сферата на здравеопазването. През 2009 г., която е пилотна за България, по програмата бяха подкрепени общо 23 души. През втората година са вече 57. През академичната 2011-2012 година 80 младежи получиха подкрепа за своето обучение по медицина и други медицински специалности, съответно през 2012-2013 г. са 77, 2013/2014 г. - 63, а през 2014-2015 г. са 38. Поради големия интерес се налага въвеждането на състезателен принцип и стипендиите започват да се отпускат годишно въз основа на успеха и мотивационно писмо. Програмата, която е първата по рода си в региона програма за подкрепа на медицинското обучение и образование на млади и амбициозни роми, е изградена от няколко взаимно подсилващи се компонента: стипендии за студенти във висши медицински училища, професионални училища и колежи, както и за лекари специализанти, които покриват таксите за обучение и разходите за издръжка; наставничество на стипендиантите от страна на наставници/ментори; обучение в застъпничество както на стипендиантите, така и на наставниците; публично представяне и популяризиране на програмата. Подкрепените студенти се обучават в различни специалности -  фармация, рехабилитация, здравен мениджмънт, трудова медицина в медицинските университети в София, Враца, Плевен, Варна и Стара Загора.
 
        ПО ДАННИ НА НЗОК КЪМ МОМЕНТА ТЕРАПИЯ ПОЛУЧАВАТ 426 000 ДИАБЕТИЦИ И 1,8 МЛН. ХИПЕРТОНИЦИ
        От началото на тази година по силата на договор между МЗ и Университетската болница по ендокринология имаме задължението да поддържаме националния диабетен регистър и това е една голяма крачка напред в осигуряването на точна и добре систематизирана информация за това тежко социалнозначимо заболяване. Това заяви пред Zdrave.net националният консултант по ендокринология и директор на УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев" проф. Сабина Захариева. Tя поясни, че регистърът е създаден от екипа на доц. Димитър Чаръкчиев и е ситуиран в Отделението по медицинска информатика на болницата. "В момента е подадена една огромна по обем информация от НЗОК за 2102, 2013 и 2014 г., като на тази основа могат да се направят заключения за очертаващите се тенденции и да се прогнозират здравните потребности на страната за бъдещи периоди", каза проф. Захариева. По нейните думи регистърът разполага с информация за цялата доболнична помощ - общопрактикуващи лекари и специалистите, като ендокринолози,  кардиолози, невролози, офталмолози и т.н. "Благодарение на един много надежден софтуер, който бе разработен в предишни европейски проекти на същия колектив, директно може да се чете текст, чрез който се идентифицират всички болни със захарен диабет", коментира още енодкринологът.
 
        АКО НЗОК НЕ ПЛАТИ НАДЛИМИТНАТА ДЕЙНОСТ СЕ ЗАДАВАТ СЪДЕБНИ ДЕЛА
        Ако касата не плати реално изработената надлимитна дейност на болниците ще се стигне до съдебни дела. Това каза пред Zdrave.net председателят на Сдружението на общинските болници и управител на МБАЛ Чирпан д-р Неделчо Тотев. Според него неплащането на тази сума ще доведе до сериозен проблем във всички лечебни заведения, особено на фона на идващите зимни месеци. Д-р Тотев също така уточни, че управителите на лечебните заведения няма как да загърбят тези суми, защото има опасност да им бъде потърсена отговорност от собствениците. "40-50 хил. лв. са много пари" отбеляза той . Д-р Тотев напомни, че предстоят местни избори и новите общински съвети със сигурност ще поискат отчети за това какво е свършено. Според него в същото време общините няма да пожелаят да отпуснат някакви средства на лечебните заведения, защото те първо трябва да си вземат парите от НЗОК и да намалят разходите. Д-р Тотев каза, че през зимата и пролетта общинските болници са регистрирали сериозна надлимитна дейност, заради сезонността на много заболявания. В същото време лимитите не са надвишени през първите месеци на лятото. Тук обаче се появява друг проблем. Д-р Тотев напомни, че ако лечебните заведения не усвоят цялата отпусната им сума, за дадено тримесечие, губят остатъка от парите. "Лекувахме, колкото хора дойдоха", отбеляза той. По думите му в същото време правилата не позволяват на болниците да прехвърлят тези средства за друго тримесечие, когато има повече пациенти. "Защо да не изразходваме тези пари следващите месеци, след като са ни определени за годината по някакви методики", попита управителят на МБАЛ Чирпан.
 
        ОЩЕ ОТ ПРЕСАТА
        В. "Сега" излиза с коментарен материал за положението на здравеопазването в момента, в контекста на последните законодателни промени. "Доста често в медийното пространство акцентът за дефицита в здравната каса погрешно се прехвърля главно върху частните болници. Но вината не е в частните болници, а в държавния монопол. Бидейки държавен монополист, НЗОК разполага с огромен финансов ресурс, който обаче не подлежи на пазарен контрол. В тези условия ръководството на НЗОК може да си позволи щедро да харчи чуждите пари, знаейки, че държавата винаги ще помогне, когато сметките не излязат", се казва в статията. Според изданието, тъй като НЗОК не е частна структура, работеща на конкурентен принцип с цел печалба, тя няма интерес да проверява как и за какво се харчат парите. "В този ред на мисли е некоректно да твърдим, че само частните болници злоупотребяват с финансирането. Държавните болници в България поглъщат огромен финансов ресурс. От 74-те държавни и общински болници 63 работят на загуба, като имат натрупани над 400 млн. лв. дългове. От похарчените от НЗОК 1.6 млрд. лв. 900 млн. лв. са разходвани именно в 65-те държавни болници. Тези цифри опровергават мита, че само частните болници са проблемът на българското здравеопазване. В същото време никой не отчита факта, че в държавните лечебни заведения също се наблюдават свръхдиагностика, излишни хоспитализации, частично, лошо или изобщо несвършена работа. Едва ли някой може да изчисли реалните икономически загуби от тези явления", пише авторът на статията. Той отчита,че въпреки създаването на задължителна здравна карта, която трябва да регулира тези процеси, остава основният проблем. "НЗОК продължава да бъде абсолютен монополист, а министърът ясно заяви, че демонополизацията за него не е на дневен ред. В условията на държавен монопол качество на здравеопазването няма как да се получи на разумна цена", се казва в материала.
        Здравната каса и фармацевтичните компании не успяха да се споразумеят за задължителни отстъпки на скъпоструващи медикаменти без аналог. Това пише в. "Капитал Daily. Изданието припомня, че според нова наредба на здравното министерство индустрията е задължена да връща в бюджета на касата поне 10% от цените на медикаментите. Двете страни разполагаха с 20 дни, за да се договорят, но едва 15% от фирмите са изявили такова желание. Сега компаниите ще бъдат задължени да направят отстъпка от 20% до края на годината на медикаментите без аналог и 10% от следващата година. Касата разчита, че до края на годината по това перо ще влязат допълнително 45 млн. лв. в бюджета и така ще се запълни част от дефицита. Ако компаниите не се съгласят на отстъпки, по регламент НЗОК ще прекрати договора си с тях и няма да плаща за медикаментите. "Така е възможно пациентите да се наложи да плащат за лечението си сами. Според министерството обаче няма голям риск това да се случи", се казва в статията.