Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
СРЕЩА МЕЖДУ РЪКОВОДСТВАТА  НА БАПЗГ И ФСЗ КЪМ КНСБ
ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 
 
Изключително сериозните проблеми, които стоят пред професионалистите по здравни, наложиха тази среща, която се проведе на 7 октомври т. г. в сградата на КНСБ по предложение на Федерацията на синдикатите в здравеопазването. В нея от страна на БАПЗГ взеха участие проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ, Милка Василева, заместник-председател и Дафинка Коцева, главен секретар.
И двете страни изразиха тревогата си от изтичането на кадри към други страни на Европейския съюз, което може да доведе до истинска катастрофа в здравеопазването. Проф. д-р Станка Маркова за пореден път заяви, че заплащането на висококвалифицирания труд на медицинските сестри, акушерките и другите професионалисти по здравни грижи, е обидно ниско и никой вече не е в състояние да задържи тези кадри в страната, след като им се предлагат по-високи заплати и по-добри условия за работа в чужбина.
Д-р Иван Кокалов, председател на ФСЗ към КНСБ изрази учудването си, че все още много от отговорните институции не могат да разберат колко сериозни рискове крият нерешените проблеми в сектора.
След продължилите близо два часа разговори се взе решение спешно да се свика Кръгла маса, на която да се обсъди кадровото обезпечаване на здравеопазването, неговото финансиране и качеството на медицинските услуги. Предвижда се тя да се проведе в края на октомври в столицата с основна тема: "Здравната грижа 2009 - проблеми и пътища за решаването им". Другите въпроси, които ще се дискутират, са: "Приоритет ли е здравеопазването през 2009 г. в България?"; "Финансиране, човешки ресурси и заплащане на труда".
За участие в Кръглата маса ще бъдат поканени представители на парламентарната Комисия по здравеопазване, министерствата на здравеопазването и финансите, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, пациентски организации, КТ "Подкрепа" и др.
                                                                Прсцентър
                                                                7 октомври 2008 г.