Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
МЕДИЦИНСКАТА ОБЩНОСТ НАСТОЯВА
ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ИСКАНИЯТА Й
 
 
Продължават неяснотите около размера на средствата, които ще бъдат отпуснати за здравеопазване през  следващата година. Бюджетът на НЗОК също е "тайна" и това основателно поражда съмнения, че отново ще има недофинансиране в сектора, чиято тежест ще падне върху плещите на изпълнителите на медицински услуги. Това наложи на 6 октомври т. г. да се проведе извънредно съвещание на Организационния комитет на медицинската общност и ръковоствата на съсловните организации в здравеопазването. На него за пореден път бе изразена тревога от процесите, които протичат в този важен за здравето на населението и сигурността на страната сектор. Години наред лекари, медицински сестри, акушерки, фелдшери, лаборанти и други професионалисти по здравни грижи индиректно финансират здравеопазването, тъй като получават неколкократно по-ниски заплати за висококвалифицирания си труд. Това доведе до масово напускане на работа от опитни кадри от всички звена, което може да предизвика срив в здравеопазването.
Съсловните организации настояват Министърът на здравеопазването да свика Висшия медицински съвет, за да се разгледа бюджета за здравеопазване за  2009 г. и да се обсъдят всички нормативни промени, които се подготвят необяснимо защо тайно от тях. "Не е възможно да се приема финансова рамка за здравеопазването, без да се чуе думата на хората, които извършват медицинските услуги, нито пък е редно да се правят промени в нормативните документи, без да се иска мнението на нашите експерти", смятат ръководителите на съсловните организации.
"В медицината е задължително да се работи екипно, затова сме заедно", каза на специалната пресконференция  проф. Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ.  Според нея, не е далече денят, в който някои болници ще престанат да функционират, поради липса на медицински сестри. Те вече са уморени от протести без забележим ефект и просто напускат. "Преговорите по НРД 2009 се отлагат по вина на НЗОК, която вероятно е решила отново  да разпределя сама средствата както тя си реши", - каза д-р Андрей Кехайов, председател на УС на БЛС.
"През последната година законодателната и изпълнителната власт направиха всичко възможно да смачкат фармацевтите, затова нашата реакция няма да е много лицеприятна за тях" - каза маг. фарм. Мирослав Ненчев, председател на УС на БФС.  Той отново изрази мнението на съсловието, че се обслужват корпоративни интереси в ущърб на здравето на хората.
"Какъв приоритет за управляващите е здравеопазването, след като още не е приет Закон за защита правата на пациентите, въпреки многократните обещания?", попита Пламен Таушанов, председател на Българската асоциация за защита на пациентите.
В заключение стана ясно, че медицинската общност и пациентските организации няма да отстъпят от исканията си и ако отношението към тях продължава да е същото, ще проведат Общонационален протест, съобразен със законовите изисквания.
                                                        Пресцентър
6 октомври 2008 г.