Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
В СЕУЛ БЕ ПОДЧЕРТАНА КЛЮЧОВАТА РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА 21 ВЕК
 
 
        На 19.06.2015 г в Сеул на тържествена церемония на Световния форум на ICN,  БАПЗГ  получи официално признание на медицинските сестри и акушерки за постигане на стратегическите си цели. Най-престижната награда - "Златен плакет" на Световния съвет на медицинските сестри за високи постижения в развитието на съсловната ни организация, а именно: висок обхват - 88% от работещите професионалисти по здравни грижи в страната, високо национално представителство, изработване на основните изискуеми елементи за законово регламентиране на регулирани професии - Закон, Наредба за компетенции, Кодекс за професионална етика.
        ICN, като представителна организация на съсловните организации от 135 страни от целия свят, подкрепя усилията за укрепване и издигане престижа на сестринската професия, говори от името на сестрите и се бори за равнопоставеност при вземане на решения, касаещи общественото здравеопазване. От 17.06 до 22.06.2015 г. в Сеул се проведоха два важни форума на ICN: Среща на националните представители и Конференция, на която присъстваха около 7000 медицински сестри от целия свят.