Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 26 и 27  септември т. г. в комплекс "Сън сет ризорт" в гр. Поморие ще се проведе
 
Национален форум на специалистите по здравни грижи
"Предизвикателствата пред професионалистите
по здравни грижи в процеса на Евроинтеграция"
 
Успоредно с това ще се проведат и редовните заседания на Управителния и Националния съвети на БАПЗГ. Програмата включва приемане на правила за провеждане на следдипломното обучение, приемане на график за провеждане на събранията на регионалните колегии и насрочване на дата за Втория конгрес на БАПЗГ, и др.
Ще бъдат изслушани доклади на председателите на регионалните колегии от цялата страна и ще бъде направен анализ на ситуацията след Общонационалния форум на медицинската общност от 4 юли 2008 г.
НС на БАПЗГ ще приеме "Екшън план за спасяване на сестринството в България" и Декларация до всички отговорни за здравеопазването институции.
От 14. 00 ч. на 27 септември т. г. в комплекс "Сън сет ризорт" в гр. Поморие ще се проведе пресконференция.
 
24. 09. 2008 г.                                                Пресцентър