Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
        МИНИСТРИ, ЛЕКАРИ, ФАРМАЦЕВТИ И ЗДРАВНИ ЕКСПЕРТИ В ДИСКУСИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ
 
        Правилна ли е посоката на здравната реформа в България? Кои са по-добре управлявани - частните или държавните болници? Оправдано ли е сливането на държавните болници и какъв ще бъде резултатът от него? Това са част от въпросите, които бяха дискутирани         на Икономически форум за Югоизточна Европа. Той се състоя на 18 и 19 юни в Кемпински хотел София. Здравеопазването беше тема на две от кръглите маси по време на форума.
        Първата кръгла маса се проведе на 18.06. с тема: "Реформиране на болниците - важна част от здравната реформа в България". Домакин на събитието беше Национална пациентска организация. Втората: "Здраве за икономически растеж. Клиничните проучвания като стратегически приоритет" се проведе на 19.06. с домакин Българската асоциация за клинични проучвания. Специален участник на двете дискусии беше проф. Жак де Таф, председател на УС Healthcare Belgium - един от най-големите експерти в Белгия по въпросите на здравната система, както и българският министър на здравеопазването д-р Петър Москов.
        По покана на организаторите, Български икономически форум на събитието присъстваха г-жа Мария Балевска и г-жа Петя Недкова, заместник председател  на  Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.
        Официални партньори на Икономическия форум за Югоизточна Европа бяха Министерство на икономиката на Република България, Представителство на Европейската Комисия в България и г-жа Миглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционални въпроси.
         Основен акцент на кръглата маса е представянето на доклада "Лечебните заведения за болнична помощ. Финансов доклад 2006-2013г.", който разкри основните тенденции в развитието на финансовото състояние на болниците. В рамките на дискусията бяха засегнати теми като: "Брой държавни, общински и частни болници в България, динамика през последните години", "Приходи на лечебните заведения за болнична помощ", "Основни разходи и относителния им дял от бюджета на болниците", "Финансов резултат на системата за лечебни заведения за болнична помощ" и "Платежоспособност на болниците".