Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
СРЕЩА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА РЕХАБИЛИТАТОРИ И ЛАБОРАНТИ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ БАПЗГ
 
        Управителният съвет на БАПЗГ  организира среща за учредяване на консултативен съвет на рехабилитаторите и лаборантите в България. На срещата присъстваха г-жа Милка Василева - председател на БАПЗГ, г-жа Мария Димитрова - заместник председател,  рехабилитатори и лаборанти от всички регионални колегии.
        Събитието на рехабилитаторите започна в 10,30 ч. с кратко слово на г-жа Василева и продължи с гореща дискусия относно проблемите на съсловието. По време на срещата бяха коментирани теми, свързани с достойното заплащане на  рехабилитатори, необходимост от поне два дни служебен отпуск за продължаващо обучение, различни инициативи, становища, мнения и предложения, свързани с подобряването и мотивацията за труд на двете съсловия.
        Срещата на лаборантите стартира в 13,30 ч. и протече по аналогичен начин с  коментари за събитията, които трябва и могат да се случат при професионалистите - лаборанти.
        Разговорите и в двете съсловия приключиха с избиране на ръководство на консултативните съвети на рехабилитатори и лаборанти в България,
Съветът на рехабилитаторите е в състав: Недим Шабан - ДЦВХУ Димитровград, Пламен Пенев - ВМА София, Гергина Вълкова -  УМБАЛ "Александровска" София.
Съветът на лаборантите е в състав: Мария Начева - УМБАЛ "Александровска", Катя Стефанова - МК Стара Загора, Здравка Петрова - ВМА София, Румяна Спиридонова - УМБАЛ "Александровска".
Да пожелаем Успешна работа на новите координатори!