Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
РЕШЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЕДИНЕНАТА МЕДИЦИНСКА ОБЩНОСТ И ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2008-06-09 18:03
РЕШЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЕДИНЕНАТА МЕДИЦИНСКА ОБЩНОСТ И ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
 
 
представени от Националните съвети на съсловните организации на лекарите, разширения УС на фармацивтите, на специалистите по здравни грижи, както и на Бъларската асоциация за закрила на пациентите, гласувани на общо заседание, проведено на 8 юни, 2008 г. в гр. Пловдив
 
1. Да се изпрати писмо-резолюция до министър-председателя, тройната коалиция, парламентарната комисия по здравеопазване и министъра на здравеопазването с основните искания и позиции на обединените медици по повод на кризата в здравеопазването. / Предложеният текст бе обсъден, допълнен и приет единодушно./
2. През първата седмица на юли, 2008 г., да се проведе Национален разширен форум на обединената медицинска общност, като поредна стъпка в протестните действия. Форумът ще се проведе в зала 1 на НДК и ще бъде открит за медиите. Целта е да се изрече пред обществото истината за здравеопазването ни. Прието единодушно.
3. В организационния комитет за форума се включват на национално ниво членовете на Управителните съвети на съсловните организации и председателите на регионалните структури.
4. До три дни председателите на съсловните организаци в страната да информират за готовността за участие в поредните протестни изяви.
5. Изслушана и приета за сведение бе Декларация-апел за готовност за протестни действия на общопрактикуващите лекари от Пловдив.
6. Ако до 3 юли, 2008 година не бъдат решени част от исканията на обединената медицинска общност, „продължават протестните действия за преминаване към крайни форми на изява на протеста”. Датите за ефективен протест ще се обявят след Националния протестен форум на обединената медицинска общност.
Председател на УС на БЛС:
/ Д-р Андрей Кехайов /
 
 
Председател на УС на БАПЗГ:
/ Проф. Станка Маркова /
 
 
Председател на УС на БФС:
/ Маг.фарм. Мирослав Ненчев/
 
 
 
Председател на УС на БАЗП:
 
/ Пламен Таушанов /