Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
РОЛЯТА НА ГЛАВНАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 
 
Това бе темата на първата по рода си научно-практическа конференция на главните медицински сестри от лечебните и профилактични заведения в България, която се проведе на 7 юни т. г. в киносалона на ВМА в столицата.
При откриването на форума  проф. д-р  Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ каза, че главните медицински сестри имат изключително важна ръководна, но и просветителска роля. Те не само организират  и  контролират дейността на медицинските сестри, не само  учат новопостъпилите на практически умения, но допринасят и за израстването им в професията, като  съдействат за провеждането на т. нар. продължаващото обучение.
Работната програма включваше твърде интересни доклади, някои от които с чисто практическа насоченост. Проф. Станка Маркова запозна присъстващите с европейските и националните регламенти за основната функция на главната сестра за развитието на персонала. За дейността на Националния съвет по качество към БАПЗГ по отношение на компетенциите и сертификацията на професионалистите по здравни грижи  говори доц. Соня Тончева, председател на съвета.  Анелия Димитрова, гл. м. с. в УМБАЛ  "Д-р Георги Странски" в Плевен, обясни как може да се направи ефективна презентация, а Нели Славова, главен експерт "Продължаващо обучение", говори за продължаващото обучение като основна функция на БАПЗГ.
Информация за международната дейност на съсловната организация изнесе Милка Василева, заместник председател на УС на БАПЗГ.
Докладите от научно-практическата конференция ще бъдат публикувани в бр. 2 на списание "Здравни грижи".
                                                        Пресцентър