Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
EFN questionnaire on infectious diseases of high consequences (IDHC) and Ebola
The EFN is launching an online questionnaire aimed to reach healthcare professionals on the preparedness for infectious diseases of high consequence, such as Ebola, in the European countries. The results will be available at the EFN website in due time.
 
Въпросник на Европейската сестринска федерация за особено опасни инфекциозни заболявания и Ебола
Европейската сестринска федерация (EFN) стартира онлайн въпросник сред медицинските специалисти в европейските страни. Целта е да се проучи информираността и готовността за справяне с особено опасни инфекциозни заболявания и Ебола.
Въпросникът е достъпен на 21 езика, включително български; попълването не отнема повече от 10 минути. Желателно е всеки професионалист по здравни грижи в страната ни да попълни въпросника най-късно до 15 март 2015 г.
Резултатите от проучването ще бъдат оповестени на сайта на EFN.
Въпросникът може да бъде стартиран тук: http://www.efnweb.be/?page_id=6534