Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
       СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕДИЦИНСКАТА ОБЩНОСТ
       СЕ СРЕЩНАХА С РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ ОТ СТРАНАТА
 
 
Представители на ръководствата на БАПЗГ, БЛС и БФС  организираха ог 22 до 25 април г. г. общи срещи  с  регионалните си колегии в Разград, Шумен и Търговище.
Целта бе да се чуе мнението на съсловията по места и да се разбере доколко има готовност за  протестни действия в защита на нееднократно изпращаните  до отговорните институции искания: за адекватно  финансиране на здравеопазването, което ще гарантира  по-добро качество на медицинските услуги и на здравните грижи..
Навсякъде медицинската общност е изразила готовността си за  Национален протест, ако решаването на проблемите продължи  да се отлага във времето.
                                                ПРЕСЦЕНТЪР