Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (9 октомври 2014)
 
В ПЕЧАТА: МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ НАПУСКАТ СТРАНАТА
"На всички в България вече е ясно, че средно годишно 1000 квалифицирани медицински сестри напускат страната или професията в търсене на възможности за по-добро заплащане на труда и професионална реализация. Вследствие на недалновидната политика на всички управляващи след демократичните промени съсловието на професионалистите по здравни грижи беше подложено на безпринципни съкращения, унизително отношение, недооценяване, както и на липса на прогноза до какво води всичко това." Това пише днес в "Стандарт" председателката на асоциацията на медсестрите Милка Василева.
"Недопускането на професионална автономност, каквато съществува в ЕС, подтикна много медсестри и акушерки да заминат в чужбина - там, където получават признание, уважение и достойна заплата. Резултатът е следният: в страните от ЕС на 100 000 души население са осигурени средно 8 медсестри, а в България това съотношение е 3,5 на 100 000. Също така съотношението лекари-медицински сестри в ЕС е най-малко 1:2, а у нас е 1:0,9", отбелязва тя. И поставя шест искания на професионалистите по здравни грижи към управляващите: Начална заплата = 3 минимални заплати за страната; Структура по здравни грижи в Министерство на здравеопазването (МЗ) и Републиканска главна медсестра; Промени в законодателството за приемане на квалификационни нива, съобразно професионалната квалификация; Утвърждаване от МЗ на Национални стандарти по здравни грижи; Реално участие при договаряне на заплащането на труда и остойностяване на дейностите по здравни грижи; Реално участие на всички нива, където се решават проблемите на професионалистите по здравни грижи.
"Вече е дошъл моментът за бързи и адекватни решения, в противен случай ще настъпи срив в системата", предупреждава Милка Василева.
 
ФАРМАЦЕВТИТЕ ОТ БОЛНИЧНИТЕ АПТЕКИ - С ТРУДОВ ДОГОВОР 
Всички, работещи в болнични аптеки, трябва да имат сключен трудов договор със съответното лечебно заведение. Това предвижда промяна в Наредба 28 на МЗ за работата на аптеките. Текстът включва и аптеките на психодиспансерите, кожните и онкодиспансерите, както и хосписите със стационар.
На двама помощник-фармацевти в болнична аптека трябва да има един магистър-фармацевт, предвижда още документът. Ако пък лечебното заведение е с над 400 легла или разполага с най-малко десет отделения, в аптеката му трябва да има поне един магистър-фармацевт със специалност "Клинична фармация" или с такава специализация. Същото важи и за онкоцентрове.
 
5 000 ДУШИ СА ПОИСКАЛИ ДОСТЪП ДО Е-ЗДРАВНОТО СИ ДОСИЕ
Хората искат контрол върху здравната система, но не си дават труд да го осъществяват лично, дори и когато подобна възможност им е осигурена. Това става ясно от справка на НЗОК за издадените кодове за достъп до личните здравни досиета. От въвеждането на услугата през април миналата година до сега едва 16 309 души са поискали издаване на уникален код за достъп (УКД). Нещо повече - данните за поискалите УКД само през тази година показват, че интересът към услугата спада: за периода януари - 6-ти октомври са издадени 5352 УКД.
От касата припомнят още, че дори и хората с прекъснати здравноосигурителни права имат възможност да поискат и получат УКД и чрез него - достъп до информацията за ползваната от тях медицинска и дентална помощ през последните шест години. В електронното здравно досие се съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекарите специалисти, болничните заведения, лабораториите и аптеките - от 2009 г. до сега.
 
МЗ ДИСКРИМИНИРА ПАЦИЕНТИТЕ В ТЕРМИНАЛНО СЪСТОЯНИЕ
Комисията за защита от дискриминация обяви, че министърът на здравеопазването е нарушил чл. 10 и чл. 11 от Закона за защита от дискриминация и е осъществил дискриминация по признак увреждане по отношение на болните в терминално състояние. КЗД е установила, че в нормативната уредба липсва регламент, който да позволява на болни в терминално състояние да се прилагат лекарствени продукти, които не са получили разрешение за употреба - практика, известна в повечето развити страни като лечение от състрадание. Този тип лечение е позволен в САЩ, Германия, Великобритания и много други държави. В България съществува регламент, но той засяга само лекарствени продукти, които нямат разрешение в България, но са разрешени в други страни, отбелязват от Центъра за защита правата в здравеопазването. Комисията препоръчва на здравното ведомство да направи изменение в Наредба № 10, което да позволи внос на нерегистрирани в нито една държава лекарства и прилагането им на терминално болни.
 
УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ"" ВЕЧЕ ИМА ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП
Операционен микроскоп от най-висок клас получи УМБАЛ "Свети Георги"  от Благотворителната инициатива на "Българската Коледа", съобщиха от болницата.
Апаратът HAAG - STREIT - SURGICAL модел HSHi - RNEO 900A е предназначен за Клиниката по очни болести. С него ще се извършват операции на преден и заден очен сегмент, защото е с  много подходяща система за тяхната визуализация. Микроскопът има вградено асистентско място с възможност за регулиране на фокуса и увеличението независимо от оператора. Разполага и с витреоратинална система за широкоъгълно неконтактно наблюдение на очното дъно по време на витреоретинални операции, с изключително прецизен окуляр както за хирурга, така и за асистента му. Към апарата е монтирана камера за извършване на запис на интервенциите.