Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВОДИ ЛИСТАТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ   В 15 МИР В ГРАД ПЛЕВЕН
 
Вероятно вестта ще изненада професионалистите по здравни грижи, защото досега почти никоя политическа партия не се е сещала да включи в листите си и то на първо място медицинска сестра, акушерка, фелдшер, рехабилитатор, медицински лаборант… Някак си негласно хората с тези професии бяха подценявани или пренебрегвани по необясними причини. А те, погледнато обективно, притежават всички качества, каквито се изискват за подобна номинация - посветили са се на едни от най-хуманните професии; имат необходимото образование (средно специално, бакалавърска или магистърска степен по здравни грижи),  популярни са в обществото, защото са обичани не само от пациентите, на които са помогнали, но и от населението, което знае, че може да  разчита на тях при нужда…
Чест прави на партията, която е поставила медицинската сестра Василка Русева на първо място в листата си, а Надя Димитрова, председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) в Плевен -  на трето място.
Всилка Петкова Русева е много добре позната на съсловието, защото е сред активните членове на БАПЗГ. Тя е завършила  Полувисш медицински институт в Плевен, специалност "Медицинска сестра", а по-късно -  "Управление на здравните грижи" в Медицинския университет - Плевен. Работи в  "Детско здравеопазване" в община Плевен, организационен секретар е на регионалната колегия на БАПЗГ в Плевен. В своя професионален път тя се  ръководи единствено от желанието си да помага на хората. За нея избрания път е не просто професия, а мисия, която изисква пълна отдаденост и много добродетели.   Изключителен професионалист, познаващ в детайли сферата в която работи, тя спазва принципа  "Обучение през  целия живот". Трудно е да се изброят курсовете и специализациите, които е преминала: инциденти в детската възраст; спешни състояния, травми и изгаряния в лицевата област; поведение на медицинската сестра за осигуряване на качествени сестрински грижи; предизвикателства пред професионалистите по здравни грижи в процеса на евроинтеграция; здравни грижи в оториноларингологията и т. н., и т. н. За изключителния си професионализъм   след проведен Национален конкурс през 2011 година е обявена за "Професионалист на годината" и й е връчена статуетка на тракийската акушерка "Лесес Кепра" - най-високата награда, която връчва УС на БАПЗГ.
Василка Русева е разработила уникална система за оценка на работещите в общинско детско здравеопазване, която е предоставила на общината в гр. Плевен и тя вече е влязла в действие (от 01.2015 г.) В момента за първи път в България се подготвя свитък с необходимата документация за работещите в общинско детско здравеопазване.
Като медицинска сестра в Общинско детско здравеопазване гр. Плевен Василка Русева организира и провежда  ежегодно курсове по актуални теми за работещите там професионалисти: диабет в детската възраст; здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения; организация на работата в детските ясли;. комуникативни отношения в работата на медицинската сестра; детската ясла - съвременни предизвикателства и много други.
Като организационен секретар на регионалната колегия на БАПЗГ -  гр. Плевен тя показва изключителни умения за работа в екип, проявява новаторство при вземането на решения. Участвала е като делегат в трите редовни конгреса на БАПЗГ в София.
              През 2009 г. Василка Петкова Русева и Надя Александрова Димитрова  са  първите български медицински сестри, одобрени от Брюксел и взели  участие в програмата "HOOPE" на Европейската асоциация на болниците. Те представят изключително професионално и достойно България на този престижен форум и  получават много висока оценка от организаторите и координаторите на програмата, отразени в специални удостоверения от Брюксел.
Василка Русева е борбен и търсещ човек. Като преподавател във факултет "Здравни грижи" към МУ гр Плевен тя печели доверието и обичта на своите студенти със знанията, принципността и изключителната си организираност.
Непримирима към фалша и лъжата, тя е достойна за водач на листата. Съсловието с право се гордее и с двете активистки на БАПЗГ и им пожелава успех в една, надяваме се, честна изборна борба.