Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (29 август 2014)
 
В ПРЕСАТА: НУЖНИ СА ПРОМЕНИ В  ЗДРАВНАТА СИСТЕМА
"Първият проблем е повишаване на здравната вноска и достигане до по-високи стойности на финансиране на системата както на държавно ниво, така и от публични средства. Абсолютно логично е вноската да стане от 8 на 12%. Увеличението изглежда голямо, но може да бъде аргументирано достатъчно добре от професионалисти - експерти в сектора на публичните финанси." Това казва пред "24 часа" шефът на Александровска болница д-р Костадин Ангелов.
Според проф. Стоимен Иванов от столичния "Майчин дом" пък първият проблем е липсата на целенасочена и компетентно развита стратегия и качествена концепция за развитието на здравната система. Вторият приоритет за него е въвеждането на електронното здравеопазване. "Само при условие, че го имаме, ще се изяснят много неща за медицинските дейности, приходите и разходите".
За д-р Николай Цуцумански, ортопед-травматолог в "Пирогов", на първо място стои увеличението на здравната вноска. "Ако искаме качество в здравеопазването, то изисква средства. Средствата в системата са недостатъчни", аргументира се той.
"Второ, голям проблем е кадровата политика - на управленски постове в системата стоят професори с остаряло мислене. Може да са много добри професионалисти, но една от големите причини да бягат младите лекари от страната са точно тези хора. Те ги отблъскват от нашата система, а намират топъл прием в Германия", отбелязва д-р Цуцумански. По думите му, третият проблем засяга мениджмънта и бюрокрацията в болниците. "На Запад всяка болница има логистик и за всеки работещ е разписано какво трябва да прави. Тук никой не знае какво прави и не иска да се научи", заявява лекарят.
Акад. Дамян Дамянов пък е на мнение: "Здравната реформа по-нататък с кърпежи не може да се регулира. Често се говори, че здравната система не може да фалира, но може да доведе до фалит държавата. Това трябва да накара всяко правителство да погледне на нея сериозно". Акад. Дамянов застъпва и нетипична за участниците в системата гледна точка: средствата в здравеопазването са достатъчно. "Официално България не седи добре сред страните от ЕС според средствата, които се заделят за здравеопазване от БВП - 4%. Но те реално са около 6%, защото към тях трябва да се включват и кешовите разплащания, частният и лекарственият пазар. Като цяло нашият БВП остава нисък - около 41 млрд. евро. И все пак средствата за здравеопазване са достатъчно и при ефективно разпределение трябва да доведат до по-добри резултати", коментира той. От думите му става ясно още, че според него демонополизацията на здравната каса би била грешка.Много по-важно е да се достигне до ефективност в здравната система - тоест как се разпределят средствата, за какво, какъв е контролът на изразходването им.
 
ПРЕГЛЕДАНИ СА МАЛКО НАД 13% ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ 400 000 ДУШИ
Няма да има ново удължаване на срока по проекта "Спри и се прегледай", ресурсът за изпращане на покани до целевите групи вече е изчерпан. "Спри и се прегледай" е реализирал 7 от общо 8 предвидени дейности, мултиплициращият ефект от него намира израз в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014 - 2020 г.), в която ще могат да се използват продуктите, създадени в проекта.  Днес, 4 години по-късно, по всичко личи, че "Спри и се прегледай" все пак ще приключи  в края на октомври, след като няколко пъти беше отлаган във времето, без в крайна сметка да постигне първоначално заложените в него крайни цели. Зад фразата "реализирани са 7 от общо 8 предвидени дейности в проекта" всъщност се крие фактът, че единствената съществена дейност в него - същинският скрининг, не е реализирана. Прегледаните до този момент са 54 000, при първоначално предвиден брой 400 000 души, отчитат от МЗ. Пак по информация на здравното министерство, в изпълнението на проекта са били ангажирани 126 лечебни заведения, които имат сключени договори с МЗ като изпълнители на скринингови прегледи, в информационната система, както и повече от 440 медицински специалисти, които са били регистрирани в информационната система "Национален скринингов регистър и система за известяване.