Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (9 юли 2014)
 
ТРЕТА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО (2014-2020 Г.)
На сайта си МЗ публикува Съобщение-покана  за организирано съвсемстно с Изпълнителна агенция за потребители, здраве и храни към Европейската комисия на Национален информационен ден по Третата програма за действие на ЕС в областта на здравето (2014-2020 г). Събитието ще се проведе на 14 юли 2014 г. от 9 ч. в УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД. Поканата се отправя до всички неправителствени организации, институции и публичната администрация, висшите учебни заведения, както и други юридически лица, работещи в сектор "Здравеопазване" и независими от индустрията. За участие е необходимо в срок до 10.07.2014 г. да се изпрати попълнена регистрационна форма на български и английски език по електронен път до snedeva@mh.government.bg и kgecheva@mh.government.bg.  
Приоритетите на Програмата са:  Промоция на здравето, профилактика на болестите и създаване на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, при отчитане на принципа "Здраве във всички политики"; Защита на гражданите на ЕС от сериозни трансгранични заплахи за здравето; Принос за иновативни, ефективни и устойчиви здравни системи; Улесняване достъпа на гражданите на ЕС до по-добро и по-безопасно здравно обслужване.
 
В ПЕЧАТА: ПОЛИТИК ИСКАЛ УМИШЛЕНО ДА ФАЛИРА НЗОК
Искането за актуализация  на бюджета на НЗОК за пореден ден е водеща тема за всички печатни издания. В. "Стандарт" се спира и на изказването на президента на КТ "Подкрепа", че виден политик е направил предложение умишлено да се фалира НЗОК. "От думите му стана ясно, че визира министъра на финансите Петър Чобанов", се казва в статията. Според Тренчев фалитът на НЗОК е бил, за да се вкарат квестори, а настоящият Надзорен съвет да бъде отстранен. "Защото той не е послушен", обясни д-р Тренчев. Според него така е щяла да се избегне актуализацията на бюджета на касата.
Две различни болници в София са лекували на хартия пациент по едно и също време. За това пък пише в днешния си брой в. "Монитор". Справка на НЗОК показва, че става въпрос за "Пирогов" и частна болница, на която не се споменава името. 72-годишният Иван Г. Е., страдащ от онкологично заболяване, по документи бил настанен в частната болница, която е сключила договор за лечение по клинични пътеки с НЗОК. Когато от касата започнали да осчетоводяват документите и фактурите, за да изплатят сумата на клиниката, се оказало, че за същия болен за времето, в което трябва да е бил на легло, е пристигнала фактура за лечение и в "Пирогов". Проверка на касата установила, че и едното, и другото лечебно заведение са отчели клинични пътеки. Друг фрапиращ пример с куп нарушения бил засечен в РЗОК - Габрово. При проверка нейни инспектори установили, че в очното отделение на многопрофилната болница в града, което има 5 легла, по документи по едно и също време са лежали 7 души, за които са изпратени фактури.
 
МЗ ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ КЪМ ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
МЗ предлага промени в структурата на Център "Фонд за лечение на деца". В проект, публикуван на интернет страницата на МЗ, се предлага създаването на експертна комисия към фонда. В нея ще се включат изтъкнати медицински специалисти, както и по един представител на Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, гласи документът. Комисията ще се състои от 9 души, които ще разглеждат заявленията за организационно и финансово подпомагане и ще правят мотивирани предложения до директора на фонда по всяко подадено заявление. При положително становище те предлагат размера на паричната сума, която да бъде отпусната, лечебното заведение, в което да бъде извършена медицинската дейност или чуждестранните медицински специалисти, които да бъдат поканени за осъществяване на лечението.
 
РОКАДИ В СЪВЕТА ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВА
Доц. Асена Стоименова е освободена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. На нейно място в съвета влиза доц. Маноела Манова-Овчарова, реши правителството на днешното си заседание.
Доц. Маноела Манова-Овчарова е завършила фармация в Медицинския университет в София и магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт в същия университет. От 2004 г. доц. Манова-Овчарова е преподавател във Фармацевтичния факултет на Медицински университет-София.