Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Нова функционалност в http://info.nursing-bg.com/

Уважаеми колеги,
От 18.06.2014 г. в сайта http://info.nursing-bg.com/ (който е достъпен и през сайта на БАПЗГ - "Членски статус") е реализирана нова възможност. За всяко участие във форма на продължаващо обучение, членовете на БАПЗГ могат сами да генерират и разпечатят Удостоверение (1). Бутонът "Печат" (2) е с непроменена функционалност. Той генерира справка за всички участия във форми на продължаващо обучение.
Поздрави:
Екипът на БАПЗГ