Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (27 януари 2014)
 
В ПЕЧАТА: ЛЕКАРИ БЯГАТ В ЧУЖБИНА И ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВАТА
Почти три випуска лекари на медицинските университети в България са избягали в чужбина по време на кризата. Това пише в днешния си брой в. "Сега". Изданието разказва, че половината от докторите, напуснали страната, са между 30- и 50-годишни. Нашите кадри попълват основно дефицитите в немската здравна система. Повече от половината, или 56% от напусналите страната лекари, през последните години работят или специализират в Германия. В Ирландия кариера правят 9% от емигриралите български лекари, 7% са във Франция, 5 - в Швеция.
Според изследване на Федерацията на европейските лекари на държавна работа до 2020 г. в Европа ще се търсят около 1 млн. лекари, което със сигурност ще задълбочи кризата от медицински кадри в страни като България, където заплащането едва ли някога ще стигне това в другите държави от ЕС , се казва още в статията.
 
ПРОЕКТЪТ "СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ" - ОТНОВО С УДЪЛЖЕН СРОК
 
"Спри и се прегледай" с допълнително договаряне получи ново удължаване на крайния срок - до 21 октомври 2014 г., като дотогава проектът ще се изпълнява при реда и условията на първоначалния договор. Това е съобщил специално за Zdrave.net ръководителката на проекта Катя Ивкова. Тя е пояснила, че предстои изпращане на нови покани до лица от целевите групи и допълни, че има нови лечебни заведения, които искат да сключат договор за изпълнение на скринингови прегледи, като се очаква в близко време това да стане факт. И през 2014 година ще продължи информирането на обществеността за същността и ползата от скрининговите прегледи, добави още Катя Ивкова.
 
СМЕТНАТА ПАЛАТА УСТАНОВИ ПРОПУСКИ В РАБОТАТА НА МЗ ПРЕЗ
 
Одит на Сметната палата откри нередности в дейността на Министерството на здравеопазването за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2012 г. Като една от тях е посочен занижен предварителен контрол от страна на министерството при разходването на средствата от целевите субсидии на лечебните заведения. Така през 2011 г., когато на държавните болници са били предоставени 20 969 893 лв., в продължение на две години не са били усвоени 4 699 572 лв. През 2012 г. предоставената държавна субсидия е 16 683 617 лв., от които 11 218 543,44 лв. не са усвоени. Според доклада на Сметната палата това се обуславя с факта, че по-голяма част от средствата са предоставени в края на месец ноември и през месец декември, което не позволява усвояването им до края на бюджетната година. 
Посочва се, че няма ред и критерии за избор на ликвидатори, за иницииране на конкурси за избор на управителни органи, за назначаване на контрольори, за изготвянето на тримесечни доклади за финансовото състояние, за утвърждаване на бизнес програмите, за избор и освобождаване на регистрираните одитори и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на Съвета на директорите. Не са създадени условия за своевременно осчетоводяване на дяловете/акциите на държавата при промяна на капитала на лечебните заведения - търговски дружества и процедури за контрол.
 
ИЗПИСВАТ ПАЦИЕНТИ С ОПЕРАЦИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ ЗА ТРИ ДНИ
Клиниката по Неврохирургия към "Св. Иван Рилски" и Клиниката по Неврохирургия на болница "Пирогов" организираха семинар, целящ представяне на опита на български и чуждестранни специалисти в прилагане на нов, неинвазивен метод за стабилизация на гръбначния стълб. Тази процедура може да се прилага при всички известни заболявания на гръбнака - от травми и тумори до заболявания, свързани с остаряването на гръбнака - т.нар. шипове, дискови хернии и дегенеративни проблеми. Доц. Габровски сподели, че методът се използва от около 6 месеца в България и вече е бил приложен на около 50 пациента с различни заболявания на гръбнака. "Предимствата от прилагането на този метод на лечение е, че интервенциите са много по-щадящи, има по-малка кръвозагуба, пациентите се възстановяват много по-бързо и има много по-малко болка след операцията. При повечето случаи, пациентите могат да се върнат към нормалния си начин на живот до 2-3 дни след манипулацията", сподели опита си доц. Габровски.