Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (10 януари 2014)
 
В ПРЕСАТА: МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ ВЪВ ВСЯКО УЧИЛИЩЕ
"Медицинско лице да има във всички училища, детски градини и ясли. Това предвижда стратегическият план на Държавната агенция за закрила на детето за 2014-2016 г., утвърден от председателя Ева Жечева вчера", пише "24 часа", цитиран в прегледа на печата от Zdrave net.  "Според документа трябва да се разработи механизъм за по-пълен обхват на малките за имунизации и профилактични прегледи. В медицинските университети пък трябва да се въведе модул за правата на децата и системата за закрила", допълва изданието.
В "Телеграф" откриваме класация за престиж на университетите ни, според която на първо място е Медицинският университет в столицата. "Медицинският университет в София е най-престижното висше училище у нас, сочи проучване на Европейското общество за защита правата на човека.
Ректорът на МУ - София Ваньо Митев съобщил за изданието, че ВУЗ-ът има за цел да обучава основно чуждестранни студенти до 2016 г. "Не е изненада за нас, че сме първи по престиж. Нашите кадри се реализират в най-добрите болници в света и това е критерий за качество. Най-голямото ни постижение беше, че успяхме да пробием в елитни европейски държави и да привличаме техни студенти. Успяхме да изнесем обучение в Кипър и Швейцария, което е голямо постижение. Тази година имаме възможност да изнесем обучение в още три страни, сред които Испания. Имаме идея да открием филиал в Мадрид. Нашата цел е основната част от обучаващите се в МУ-София да са студенти от Европейския съюз, САЩ и Израел, а до 2-3 години ще бъдем и университетът с най-модерен сграден фонд в България и Източна Европа", добавя проф. Митев."
 
ЗАТВОР, ГЛОБА И ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ЛЕКАР, ПРИЕЛ ИЛИ ПОИСКАЛ ПОДКУП
Затвор до шест години, глоба не по-малко от 1000 лв., както и лишаване от право за заемане на определена длъжност или упражняване на професията - това грози лекар, който приеме, поиска или пък приеме предложение или обещание за подкуп. Същото може да го сполети и в случай, че с негово съгласие подкупът е предложен, обещан или даден другиму. Санкцията е залегнала в изцяло новия проект за Наказателен кодекс, публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на правосъдието.