Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (17 октомври 2013)
 
В ПРЕСАТА: ЗАЩО МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ НАПУСКАТ СТРАНАТА
В интервю за вестник "Стандарт" председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева се спира на сериозните проблеми, с които всекидневно се сблъскват професионалистите по здравни грижи. Според нея главният проблем не е заплащането, а лошото отношение на лекари и пациенти, прекалената натовареност с несвойствени понякога задължения. Има трудности и при осъществяване на изискването за непрекъснато обучение. Всичко това води до увеличаващото се с всяка изминала година изтичане на кадри, които заминават на работа в чужбина.  Вестниците се спират и на потрбителската такса, която се предлага да бъде 1 лев. От "Преса" пък научаваме, че "Пирогов" иска статут на ведомствена болница - като Правителствената или ВМА, но да не е към здравното министерство.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ ОГЛАВЯВА ЛЕКАРСТВЕНАТА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ
Заместник-министър д-р Бойко Пенков ще оглави Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Той заменя досегашния председател маг. фарм. Лидия Нейчева. Това е записано в проект на решение на Министерски съвет.  Според доклада на министър Таня Андреева промените се налагат заради "настъпили промени по отношение на трудовите и служебни правоотношения на една част от нейните членове, както и по отношение на нейния председател, а по отношение друга част е налице изтичане на съответният четири годишен мандат". Това в значителна степен затруднява работата на Комисията по прозрачност, поради това, че не може да бъде осигурен нужният кворум за взимане на решения, пише още в доклада на министъра. На мястото на г-жа Мирела Анастасова за представител на МЗ и заместник председател е предложена д-р Десислава Велковска- Панкова,  директор на дирекция "Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества" в Министерство на здравеопазването. На мястото на доц. Георги Момеков за представител на МЗ е предложена юрист Свобода  Ханджиева.
В Министерство на здравеопазването от страна на  Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Министерство на труда и социалната политика са постъпили следните предложения:
На мястото на г-жа Мери Пейчева, от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата  е предложен г-н Светлин Спиров, директор на дирекция "Медицински изделия " в ИАЛ. Д-р Явор Голчев, от страна на Българския зъболекарски съюз ще бъде заменен от д-р Николай Иванов  Шарков, заместник-председател на Управителния съвет на Български зъболекарски съюз.  На мястото на Илия Чорбаджийски от страна на Българския фармацевтичен съюз е предложен маг. фарм. Светослав Крумов - главен секретар на УС на БФС. На мястото на Цветелина Дешкова, от страна на НЗОК е предложена Ваня Илиева, главен юрисконсулт в дирекция "Правна" в касата. Представителят на МТСП Ирина Цекова Иванова отстъпва  мястото си на г-жа Мариана Виденова,  държавен експерт в дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд". На мястото на Деян Денев за представител на организации на фармацевтичната индустрия е предложен д-р Евгени Тасовски,  магистър по медицина, възпитаник на Медицинска академия, с придобити специалности по вътрешни болести и гастроентерология.
 
ЗАБАВНИ КНИЖКИ УЧАТ ДЕЦАТА КАК ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЗЪБИТЕ
Социална кампания "Веселите зъбки" се провежда през месеците октомври и ноември в 20 града на страната. Инициативата е на dm България и се осъществява с подкрепата на Сдружението на българските зъболекари. Кампанията е насочена към деца на възраст между три и седем години и техните родители и цели да информира и създаде у децата правилни и редовни навици за почистване на зъбите, още от появата на първото млечно зъбче. Инициативата се провежда във всички страни, в които присъства марката dm.