Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (19 юли 2013)
 
ПРОМЕНИ В НАРЕДБА 34 ПРЕДЛАГА МЗ
Отпадане на изискването за наличие на трудов договор на специализантите, кандидатстващи за финансиране с евросредства по проекта "Нови възможности за лекарите в България" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Това предлага здравното министерство с промени в Наредба 34. Според промените, остава единствено изискването за наличие на договор за обучение. Сред предложенията е още и разширяване на кръга на специализантите, които могат да кандидатстват за финансиране на обучението си с евросредства, като към тях се включват и специализанти по дентална медицина. Освен това се създава възможност за специализантите платено обучение да продължат специализацията си на места, финансирани от друг източник, при наличието на незаети места. От МЗ очакват предложените промени да доведат до увеличаване на броя на кандидатите за финансиране на обучението им за придобиване на специалност със средства по проекта.
 
ОТ ПЕЧАТА: БОНУСИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, КОИТО УЧАТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ
"Лекарите, които продължават да учат през целия си живот, ще получават бонуси. Тези промени в продължаващото обучение готвят от Българския лекарски съюз", четем днес в "Стандарт".
Нова структура поема агитацията за донорството, съобщава "Монитор". "Обществен съвет по трансплантология ще бъде създаден в понеделник. Целта му е да осветли проблема с мозъчната смърт, която не се различава от биологичната смърт, и така хората да са спокойни, когато предоставят органите на свои близки за трансплантация", пише изданието, като цитира зам.-министъра на здравеопазването проф. Чавдар Славов. Съветът ще дава и експертни становища, уточнява материалът.

ВАС ОТМЕНИ ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА НА ПСИХИЧНО БОЛНИ
Върховният административен съд отмени текстовете, приети в началото на тази година, с които беше въведено ограничение диспансеризацията на лица с психични заболявания да се извършва само от болници и центрове за психично здраве. Това съобщават от Центъра за защита правата в здравеопазването. Става въпрос за текстове от наредби 39 и 40. В мотивите на съда се казва, че оспорените разпоредби влизат в противоречие с текстове от Закона за здравето, като ограничават правата на лечение на лицата с психични заболявания, стеснявайки кръга на лечебните заведения, който могат да извършват диспансеризация на такива лица като допустим медицински метод за лечение на психични заболявания. В същото време тези разпоредби ограничават и правата на лекарите, упражняващи права в амбулатории за специализирана извънболнична помощ по психиатрия.