Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
РЪКОВОДСТВОТО НА БАПЗГ СЕ СРЕЩНА С НОВИЯ ЗДРАВЕН МИНИСТЪР
 
Още с встъпването си в длъжността "Министър на здравеопазването"   на 13 март 2013 г., полк. проф. д-р Николай Петров обяви, че първото нещо, което ще направи, е да се срещне със съсловните и пациентските организации. Срещите със съсловните организации бяха реализирани още на следващия ден - 14 март 2013 г., когато се състояха разговори с ръководствата на БАПЗГ, БЛС, БЗС и БФС.
В срещата в министерството от БАПЗГ участваха Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ, проф. д-р Станка Маркова, почетен председател, Петя Недкова, заместник председател, Дафинка Коцева, главен секретар и Мария Балевска, член на УС и завеждащ "Връзки с институциите".
По време на разговора се установи, че по много от обсъжданите проблеми  министър Петров и ръководството на БАПЗГ имат еднакво виждане -  и за възникването им, и за евентуалното им решаване. Разбирането, с което министър Николай Петров се отнесе към най-неотложните въпроси, свързани с работата на едно от най-многобройните съсловия в здравеопазването - професионалистите по здравни грижи -  вдъхна надежди у ръководството на БАПЗГ, че поне някои от тях  най-после ще намерят своето решение. Те, както изтъкна в своето изложение председателят на съсловната организация Милка Василева, са свързани с кариерното развитие, с продължаващото обучение, с възможностите за създаването на автономни сестрински и акушерски практики, и т. н. 
В края на срещата министър Петров заяви, че въпреки краткия мандат ще се опита да реши някои от неотложните проблеми в сектора, като ще разчита наследникът му на поста  да продължи започнатото. Той помоли ръководството на БАПЗГ да опише подробно проблемите на сестринството и заедно с предложения за решаването им да му ги предостави.
И от двете страни бе изразено желание за по-тясно сътрудничество. 
                               
Пресцентър