Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (6 март 2013)
 
МИНИСТРИТЕ ОДОБРИХА ПОПРАВКИ В ДЕСЕТИНА ЗДРАВНИ ЗАКОНА
Правителството в оставка одобри днес промени в Закона за здравето, като със законопроекта се изменят и допълват още законите за лечебните заведения, за здравното осигуряване, за лекарствените продукти в хуманната медицина, за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за здравословни и безопасни условия на труд, за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Това съобщиха от правителствената информационна служба, пише Zdrave net..
Поправките обаче едва ли ще влязат в дневния ред на сегашното Народното събрание, което се очаква да бъде разпуснато идната седмица. Официалното прессъобщение гласи, че с промените в Закона здравето се създава възможност в здравните кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца да се извършва наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания. Извършват се промени и в медицинската експертиза като се дава възможност на лекарите в нея, при определени условия, да осъществяват и лечебна дейност. Премахва се съществуването на специализирани териториални експертни лекарски комисии. Пo този начин се създават условия за преодоляване на кадровите проблеми в органите на медицинската експертиза чрез привличане на квалифицирани медицински специалисти, извършващи лечебна дейност, посочват от пресслужбата на правителството. Ще се съкратят сроковете на работата на комисиите, което ще подобри достъпа на пациентите.
С промените в Закона за лечебните заведения се въвежда изискването за водене на публичен регистър на лечебните заведения, които извършват асистирана репродукция. Той ще бъде част от регистъра на лечебните заведения. Регламентира се воденето и на публичен регистър на акредитираните лечебни заведения, получените от тях акредитационни оценки и срока, за който те се присъждат.
Въвежда се ново основание за отнемане на разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването в случаите, когато на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ се осъществява същата лечебна дейност от друго лечебно заведение за болнична помощ. Друга насока на приетите промени в Закона за лечебните заведения е промяната в определението за "високотехнологични методи на диагностика и лечение", отнасяща се до ендоваскуларни интервенции. Те се практикуват не само в областта на неврохирургията, а и в областта на кардиологията, съдовата хирургия и някои други медицински специалности, като освен това се класифицират и на топографски принцип - главен мозък, гръбначен мозък и други органи и системи. По тази причина се посочва общото понятие - ендоваскуларни интервенции, като се оставя възможност при необходимост те да бъдат конкретно определяни с Националната здравна карта. Към изброените високотехнологични дейности се добавя и асистираната репродукция, която като съвременен метод също следва да бъде планирана и съответно разпределяна посредством здравната карта.
С предлаганите промени в Закона за здравното осигуряване се въвеждат изискванията на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване относно реда за предоставянето на трансграничните здравни услуги, финансирането им, както и отговорностите на държавите-членки по осигуряване и по местолечение. Директивата ще се прилага от НЗОК и от Министерството на здравеопазването. Осигуреният пациент ще може да избере държавата, в която желае да получи здравните услуги, да заплати за тях, след което да потърси възстановяване на средствата от НЗОК, съответно от МЗ. Предмет на директивата са здравните услуги от пакета дейности, финансирани от бюджета на НЗОК, съответно от бюджета на МЗ. Съгласно принципа в директивата размерът на възстановената сума при трансгранично здравно обслужване е до размера на разходите, които биха били поети от държавата-членка по осигуряване, ако това здравно обслужване е предоставено на нейна територия. С промените се създава и възможност пациентите да получат предварително разрешение за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване, издавано от НЗОК и МЗ за съответните дейности.
Промени се извършват и в законите за здравословни и безопасни условия на труд, за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Регламентира се съдържанието на публичните регистри на службите за трудова медицина, на разрешените биоциди, на разрешенията за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, както и на данните, които се вписват от Изпълнителната агенция по трансплантация. Регистрите съдържат както информация за съответните удостоверения и разрешения, така и данни за движението на преписките по заявленията, с което ще се даде възможност на заявителите да се информират за хода на процедурите по подадените от тях заявления, съобщават от пресслужбата на правителството.
 
 
НС НА НЗОК ВЪРНА МИНАЛОГОДИШНАТА МЕТОДИКА
Възстановяват се принципите на разпределение на дейностите в лечебните заведения по модела на предходната година. Отпадат прогнозните обеми дейност, като болниците ще имат годишен прогнозен бюджет. Това прие на вчерашното си  извънредно заседание Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, съобщават от НЗОК. Надзорният съвет на институцията ще прави преразпределение на средствата след края на всяко тримесечие. Лечебните заведения не трябва да надвишават своите бюджети с повече от 5% годишно, допълват от пресцентъра на касата.  Също така беше решено да бъде актуализиран бюджетът на болниците за месец декември 2012 г. и да им бъде изплатен остатъкът от извършената дейност.
Направена е промяна и в правилата за реда за определяне на броя направления за специалист и за медико-диагностични изследвания.  Личните лекари и специалистите ще  могат да използват 10% допълнително над регулативните си стандарти без предварително разрешение от НЗОК. Неусвоените направления от предходното тримесечие могат да бъдат усвоени през текущото. НЗОК ще може да определя допълнително направления преди изтичане на календарното тримесечие в случай на необходимост, съобщават още от касата.
 
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ОТКРИ РЕНОВИРАНИ ОТДЕЛЕНИЯ В МБАЛ - ВРАЦА
Министърът на здравеопазването в оставка Десислава Атанасова откри реновираните отделения по обща, детска и дъдова хирургия в многопрофилната болница във Враца. Общата стойност на проекта, реализиран със средства на МЗ, е 500 000 лв., като за довършителни работи лечебното заведение е инвестирало 63 000 лв. собствени средства.
 
ФРЕНСКИ ХИРУРЗИ ОПЕРИРАТ В УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ" ДЕЦА С ЛИЦЕВИ МАЛФОРМАЦИИ
6 деца на различна възраст с лицево-черепни аномалии ще бъдат оперирани по иновативен и уникален за България метод в Отделението по пластична и краниофациална хирургия на УМБАЛ "Свети Георги". Това съобщи началникът на отделението доц. д-р Юрий Анастасов. Операциите ще извършат лекарите от Университетската болница в Лил, Франция, проф. Филип Пелерен, пластичен хирург, и проф. Патрик Делем, детски неврохирург.
 
В ПРЕСАТА: БОЛНИЧНИ ДИРЕКТОРИ СКОЧИХА СРЕЩУ ЗДРАВНАТА КАРТА
"Нов скандал подпали вчера здравната система, след като се разбра, че е възможно на днешното си заседание правителството да гласува лимити за модерните клиники по области. Става дума за Националната здравна карта, която фиксира минималния и максималния брой на болниците с кардиохирургия, с инвазивна кардиология, с вътресъдови терапии в неврохирургията, с лъчелечение, трансплантации, роботизирана хирургия и ПЕТ скенери", пише днес "Труд".
Междувременно някои издания ни запознават с резултатите от вече отменената методика на касата за плащане на болниците.
"Новинар" пише, че лечението на болните от диабет в Шуменска област е затруднено, тъй като терапията по клинична пътека се осъществява само в болницата в Нови пазар.
"Малкият брой изявени и международно признати в различните специалности лекари не може да интегрира българската медицина в Европа. И не на последно място лесният за преодоляване закон за развитие на академичния състав, бълващ доктори, доценти и професори без ясни критерии…" Това е оценката на проф. Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробна трансплантация във ВМА за състоянието и на медицината, и на здравната ни система, дадена пред вестник "Преса". Възможност за промяна той вижда основно в създаването на лекарска камара от изтъкнати професионалисти и разбиването на монопола на здравната каса. "Ако ние сами не си помогнем, няма кой да ни помогне дори от чужбина", отбелязва той.
 
МЗ ПЛАНИРА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПАРИТЕ ЗА ДОНОРСКИТЕ БАЗИ
Медицинският екип, който участва в реализирането на донорските ситуации, ще получава 50% от сумата, която Изпълнителната агенция по трансплантация заплаща на лечебните заведения за свършената работа. Това обяви по време на пресконференция днес зам.- министърът на здравеопазването д-р Минчо Вичев. Той напомни, че в момента лекарите получават 30% от сумата. Освен това ИАТ ще изплаща месечни възнаграждения на координаторите за рутинната им работа. В  момента такава практика не съществува. Промяната във финансирането на донорската дейност е сред бъдещите планове на МЗ.
Броят на координаторите трябва да бъде преосмислен и да се направи така, че във всеки донорски център постоянно да присъства такъв. Това пък обяви директорът на ИАТ д-р Мариана Симеонова. Тя уточни, че в момента в 24-те донорски бази има около 50 координатори. Според нея ако в лечебното заведение непрекъснато присъства такъв човек ще бъдат пропускани по-малко донорски ситуации. Д-р Симеонова също така каза, че промените, които предстоят в работата на донорските бази са най-вече организационни. Като пример тя даде новата препоръка на ИАТ до директорите на болниците, в които се осъществяват трансплантациите - да обновяват по-често информацията за вече трансплантираните пациенти. За момента те са длъжни да го правят веднъж в годината, но според д-р Симеонова това трябва да става на всеки 3 месеца. Липсата на информираност сред обществото и медиите по отношение на донорството е най-сериозният проблем на България. От МЗ обявиха, че планират провеждането на такива кампании и обучения за медиите.
 
ПРОМЕНИТЕ В СПОРАЗУМЕНИЕТО С ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ СА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА РАТИФИКАЦИЯ
Правителството в оставка предлага на Народното събрание да ратифицира измененията и допълненията в Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на България, подписано на 23. 01. 2013 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Общият размер на одобрената сума от Фонда, която страната може да получи през втората Фаза от изпълнението на Програмата за периода 2012 - 2015 г. е 4 440 211 евро.
 
12 ФИРМИ УЧАСТВАТ В КОНКУРСА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТ "РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СБАЛО "СВЕТИ МИНА" В БЛАГОЕВГРАД
Дванадесет кандидати са заявили желание за участие в изпълнението на проект "Ремонт и оборудване на СБАЛО "Свети Мина" Благоевград", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие", съобщиха от пресцентъра на общината. Комисия ще разгледа, оцени и класира постъпилите от участниците в процедурата оферти.
 
ЛЕКАРИ ГОТВЯТ НОВ ПРОТЕСТ
Нов бунт срещу касата готвят лекарите. Този път за протест се стягат анестезиолозите от повечето държавни болници в страната. Причината за това са орязаните пари за интензивни грижи през тази година. Това са средствата за най-тежко болните пациенти, които са в реанимациите на клиниките. Досега тези пари се даваха от здравното министерство. То обаче прехвърли финансирането на касата от тази година. НЗОК намали парите за един пациент от 500 на 357 лева. Медиците искат касата да възстанови финансирането отново на 500 лева и да го индексира поне с инфлацията. Лекарите искат цената за интензивни грижи да бъде и еднаква без значение дали е с апаратна вентилация или без. Също така анестезиолозите настояват да се премахнат редица допълнителни изисквания за самото лечение. Сред тях са задължителни манипулации като извършване всеки ден ан ЕКГ, пункция на венозен съд, слагането на инфузия на колоид и други. Лекарите са дали срок до 12-ти март на касата да промени правилата. Ако това не стане, те ще протестират по разрешените им от закона начини. Под решението са се подписали лекари от държавни болници в София, Варна, Русе, Плевен, Бургас, Сливен, Стара Загора, Перник, Ямбол, Кърджали, Разград, Силистра, Габрово и др.
 
ЧЕТИРИМА МЕДИЦИ ЗАМИНАХА ЗА МАЛИ
Четирима медици от ВМА излетяха за Мали като част от Мисията на ЕС за обучение на силите за сигурност там. В екипа влизат подполковник д-р Петър Трендафилов - коремен хирург, младши сержант Мария Димитрова - медицинска сестра, и двамата санитарни инструктори - старшина  Антон Димитров и старшина Емил Стоянов. Те ще осигуряват в медицинско отношение Щаба на операцията в столицата на Мали Бамако. Четиримата излетяха със самолет "Спартан" на ВВС, заедно с тях пътува и командирът на Военномедицинския отряд за бързо реагиране и заместник-началник на ВМА по осигуряването на мисии - полк. д-р Александър Парашкевов. "Целта на мисията е с помощта на специалистите от страните-членки на ЕС да се подготвят и обучат националните сили за сигурност и армията на Мали", разясни министър Аню Ангелов. Мисията е за близо 16 месеца с четири ротации на различните екипи за по четири месеца.