Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (5 март 2013)
 
ОМБУДСМАНЪТ ИСКА ДА СЕ ГАРАНТИРА ПРАВОТО
НА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ
В отговор на жалба на "Пирогов" до него във връзка с методиката за финансиране на НЗОК, обмудсманът пише, че "както действащата нормативна уредба и инициативите за промени в нея, така и практиките в областта на здравеопазването, трябва да бъдат подлагани на непрекъснат и задълбочен анализ за това какво въздействие оказват върху правата на пациентите, за да не се допусне тяхното накърняване. В случая възприетият начин на финансиране може да наруши нормалното функциониране на лечебните заведения и да доведе до ограничаване на достъпа до здравни услуги."  Той казва още, че е силно обезпокоен от недоволството на лекарите и ситуацията, пред която са изправени болничните заведения, предвид поставените пред тях ограничения и намалени финансови средства. В заключение той уведомява лечебното заведение, че се е обърнал с препоръка към министъра на здравеопазването да инициира незабавни мерки за преодоляване на създалата се кризисна ситуация, с оглед гарантиране правото на гражданите на медицински грижи.
 

МЗ ПРОМЕНЯ ЗДРАВНА НАРЕДБА ЗАРАДИ ПРОБЛЕМ С ОБЕЗБОЛЯВАЩИ ЗА ОНКОБОЛНИ
Здравното министерство готви промени в Наредба 40 за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от НЗОК. Този път това се налага заради възникнал проблем във връзка с осигуряването на лекарствени продукти за обезболяваща опиоидна терапия на пациенти с онкологични заболявания. В момента опиоидните аналгетици за болните със злокачествени заболявания се осигуряват на пациентите от самите лечебни заведения, в които се провежда лечението на онкологичното им заболяване. НЗОК ги заплаща на лечебните заведения, без това да е ясно регламентирано в съответните нормативни актове, посочват от МЗ. От там предлагат предписването и отпускането на опиоидните аналгетици да се включи в клинична процедура № 6 - "Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания". Допуска се по отношение на пациент, провел активно лечение на онкологично заболяване, в същия отчетен период да може да бъде предприето провеждането и на клинична процедура по диспансеризация само в частта й за предписване и отпускане на опиоидни аналгетици. Предлага се НЗОК да заплаща на лечебните заведения за предписването като дейност, както и стойността на самите обезболяващи лекарствени продукти, които се осигуряват на пациентите.
Стойността на опиоидите остава извън стойността на клиничната процедура по диспансеризация, като ще се определя при спазване на правилата за определяне на противотуморните лекарствени продукти за основното лечение, въведени със забележка 5 по Приложение № 10. Предвижда се още заплащането на вече отпуснатите след 1 януари 2013 г. опиоидни аналгетици да стане по въвеждания с наредбата ред. Поправките в Наредба 40 са публикувани на сайта на министерството за обществено обсъждане.
НАПРАВЕНОТО ОТ МЗ ПРЕЗ  ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА Е МНОГО ВАЖНО
От ефира на Нова телевизия здравният министър в оставка Десислава Атанасова каза: "Това, което направихме през последната една година, е много важно. Ето, вижте лекарствения списък например. Само през последната седмица 92 лекарства са с понижени цени." Според нея в момента бюджетът на НЗОК не е на червено. За съжаление това, което е била записала като свой ангажимен и не е успяла да направи, е да намали ДДС-то на лекарствените продукти. Според нея хората помнят какво е оставила в ресора Тройната коалиция и колко трудно се решават някои натрупани проблеми. Затова, според нея, "реформата в здравеопазването не се е случила".
 
МЕЖДУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПЛАНТАЦИИТЕ ПРИСТИГАТ НА РАБОТНА ВИЗИТА В БЪЛГАРИЯ
На двудневно посещение в България ще бъдат заместник-министърът на здравеопазването на Хърватия и ръководител на Регионалния център за Югоизточна Европа по органно донорство и трансплантация в Хърватия д-р Мирела Бушич и проф. Франсис Делмонико - председател на Международното дружество по трансплантация, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Работната визита е в рамките на сътрудничеството, осъществявано по линия на Регионалния център за Югоизточна Европа по органно донорство и трансплантация в Хърватия, в което България участва.
Целта на визитата е да бъде обсъден плана за действие на страната ни в областта на трансплантациите, както и да се предложат конкретни политики за увеличаване на донорството от трупни донори и подобряване на дейностите по трансплантация.
 
ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ПРЕДПРИЕМА ТРИ ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОНОРСТВОТО НА ОРГАНИ В БЪЛГАРИЯ
Три конкретни стъпки ще предприемат Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация с цел увеличаването на донорството на органи в България, съобщиха от министерството. Те включват ясно дефиниране на ролята на координаторите по донорство, повишаване на средствата, отделяни за тази дейност и заплащането на медиците, ангажирани по нея, както и изграждане на електронна система между 24-те донорски бази у нас и ИАТ, която ще даде възможност за ранно откриване на донорите. Това стана ясно след работната среща в МЗ с гостуващите у нас международни експерти в областта на донорството и трансплантациите д-р Мирела Бушич, заместник-министърът на здравеопазването на Хърватия и ръководител на Регионалния център за Югоизточна Европа по органно донорство и трансплантация в Хърватия, и проф. Франсис Делмонико - председател на Международното дружество по трансплантация. Работната визита е в рамките на сътрудничеството, осъществявано по линия на Регионалния център за Югоизточна Европа по органно донорство и трансплантация в Хърватия, в което България участва. От българска страна в срещата участваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Минчо Вичев, директорът на ИАТ д-р Мариана Симеонова, националният консултант по трансплантология проф. Никола Владов, секретарят на Дружеството по трансплантология доц. д-р Крум Кацаров, координатори по донорство и експерти от МЗ.
В ПРЕСАТА: ДО ДНИ ЩЕ БЪДАТ ОБНАРОДВАНИ НЯКОЛКО НАРЕДБИ НА МЗ
Това е казала пред вестник "Труд" министър Атанасова. На последното заседание на правителството ще бъдат приети и няколко нормативни акта. 
"Става въпрос за Националната здравна карта, която определя по области какви звена за високотехнологично лечение трябва да има, ще гласуваме и наредбата за здравословно хранене на българчетата до 3 г. в детските кухни, която ще влезе в сила от септември т. г. И не на последно място - с колегите от правителството ще приемем с пари от върнатите от администрацията бонуси да се поемат разходите по скъпоструващото вътресъдово лечение на 10 пациенти с мозъчни аневризми" - уточнява министър Атанасова. Според нея европроектът, по който трябваше 1000 специализанти да получат общо 16 млн. лв. за специализацията си, не се радва на особен интерес - заявления са подали само около 300 души, което е наложило удължаване на срока (документи по проекта могат да се приемат постоянно). 
Относно плащането на медицинските изделия тя казва: "Смятам, че начинът, по който касата ще договаря цените им  за болничния пазар с компаниите, е верният. По данни на НЗОК 120 фирми са подали документи да участват в договорния процес, но самата процедура по договарянето се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията и затова изпълнението на методиката е спряно".
Вестник "Сега"информира за спешно свикване на Надзорния съвет на касата, за да вземе решение за временно връщане на старата методика за финансиране на лечебните заведения. Новата, по която освен с прогнозни бюджети те трябва да се съобразяват и с прогнозен брой болни по отделни клинични пътеки, изкара лекарите на улицата. Идеята е в сряда на лекарите да бъде предложен компромисният вариант и да се започнат преговори за изчистването на спорните моменти в методиката, както и осигуряване на административното й и техническо обезпечаване за следващата година.
Вестник "Преса" съобщава, че парламентарната здравна комисия ще изслуша управителя на здравната каса д-р Пламен Цеков във връзка с лимитите на болниците и хаоса в здравеопазването.
 
В БУРГАС ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН БУНКЕР ЗА ЛИНЕЙНИЯ УСКОРИТЕЛ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
До края на годината в Бургас трябва да заработи линеен ускорител от последно поколение, съобщиха от общината. Линейният ускорител ще бъде монтиран в специален бункер, чието строителство започва скоро. Парите за новите придобивки идват по проекта "Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център - Бургас", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 и др.
Към днешна дата има избран доставчик и модел на високотехнологичната медицинска апаратура. Бургас ще се сдобие с мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор от марката ELEKTA, плюс система за планиране на лъчелечението, дозиметрична апаратура и устройства за имобилизация на пациенти с онкологични заболявания. Общата стойност на проекта е 6.5 милиона лева. 4 милиона струва само линейният ускорител. Община Бургас добавя 125 000 свои лева, за да извърши необходими дейности, останали извън обхвата на проекта - благоустрояване, обособяване на паркоместа, озеленяване, вертикална планировка.
Очаква се новият линеен ускорител да обслужва между 500 и 600 пациента годишно.
 
 
25 ПРОБИ ЗА ДНК АНАЛИЗ ЗА НАЛИЧИЕ НА КОНСКО ВМЕСТО ТЕЛЕШКО ЗАМИНАХА ЗА ГЕРМАНИЯ
По повод констатирано нерегламентирано влагане на конско месо вместо телешко в различни продукти на пазара на Европейски съюз, Европейската комисия препоръча на страните членки, да изследват приоритетно храни, в които би могло да бъде вложено конско вместо телешко месо. България, като страна членка, трябва да изпрати 100 проби за ДНК анализ до края на месец март. Днес първите 25 проби от продукти, произведени в България, заминаха за лаборатория в Германия за изпитване за наличие на вложено конско месо.
 
ПОЧИНА Д-Р ВЛАДИМИР МУЙКОВ
Агенция Zdrave.net съобщи:
"На 5 март 2013 година ни напусна изключителният лекар д-р Владимир Муйков (1953-2013) от Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Тъжната вест дойде от пресцентъра на лечебното заведение. Поклон пред паметта му!"