Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Прочетено за вас
 
КАКВИ СА НОВИНИТЕ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРЕЗ ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА?
 
Уважаеми колеги,
Отчитайки вашата заетост, изключителната натовареност, която имате по работните си места, поради липсата на кадри, решихме че ще ви бъдем полезни с информация за новините от сферата на здравеопазването, които медиите всекидневно отразяват. За целта в края на всеки месец ще публикуваме в рубриката "Прочетено за вас" най-важните събития. Приятно четене! Ще ви бъдем благодарни, ако споделите мнението си за новата ни рубрика.
 
НАД 9000 СА СИГНАЛИТЕ И ЖАЛБИТЕ НА "ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ" НА МЗ
От здравното министерство съобщиха, че 9029 запитвания, сигнали, жалби и молби за съдействие са подадени през 2012 г.  до специализирано звено "Гореща линия" на МЗ. Най-често сигналите и жалбите са свързани с качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения за болнична, извънболнична медицинска помощ и спешните центрове. Немалка част от хората са изразявали недоволство от непрофесионално отношение на лекарите и медицинския персонал към пациентите и от отказан достъп до медицинска помощ. Редица сигнали се отнасят и до нерегламентирано плащане на медицински услуги - принуждаване към избор на екип, предоставяне на дарения на болниците, неуточнени цени на медицинските консумативи.  Сред изнесените случаи има такива, които се отнасят до непредоставяне на информация на пациента относно хода на лечението, предстоящи манипулации, избор на лекарствени продукти, възможните рискове и др. "Горещата линия" в МЗ е създадена в края на месец декември на 2010 г. и оттогава досега са постъпили 18 269 запитвания, сигнали, жалби и молби за съдействие.
 
ПРОВЕРЯВАТ ДЖИПИТАТА ЗА ФИКТИВНИ ИМУНИЗАЦИИ
Общопрактикуващите лекари ще бъдат проверявани стриктно през тази година дали поставят действително задължителните имунизации на децата или само фиктивно ги вписват в картоните им, за да отчетат дейност. Това съобщиха  от НЗОК. Контролът ще се осъществява както от инспектори на Касата, така и на МЗ и районните здравни инспекции.
.
 
 
НОВОСТИ В ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
От 2013 година данъците и осигуровките вече ще се плащат по една сметка, без кодове за вид плащане, без изрично уточняване на вида на плащането, основание за плащане и т. н. Плащанията ще се разпределят автоматично в зависимост от датата на плащане на задълженията, отразени в индивидуалната данъчно-осигурителна сметка на всеки клиент - физическо или юридическо лице. 
 
УЧАТ ЗА БОЛНОГЛЕДАЧ ПО ФРЕНСКИ МОДЕЛ
Медицинският университет във Варна започва от март обучението на първия випуск по двете най-нови професии в здравеопазването - здравен асистент и болногледач. Курсът по първата специалност продължава шест месеца и половина. За болногледач ще се учи четири месеца и половина. Младежите ще се приемат по документи с изискване да са завършили 10-и клас, да имат навършени 16 години и да са клинично здрави. Обучението ще се води от преподаватели на ВУЗ-а в университетската болница "Св. Марина", от главна сестра и старши сестри по отделенията, които са учили да обучават санитари в "Сен Мишел" в Малетроа, Франция.
 
5000 БЕЗРАБОТНИ СТАВАТ БОЛНОГЛЕДАЧИ С ЕВРОПАРИ
32 милиона и половина лева за социални услуги се насочват към 160 общини. Безработни ще се превръщат в домашни помощници на хора с увреждания и на самотни възрастни. Общините са спечелили европейски средства по оперативната програма "Развитие на човешки ресурси". Схемата е "Помощ в дома". Пълният списък е качен на сайта на Агенцията за социално подпомагане. Според процедурата общините ще наемат безработни, ще ги обучават за домашни помощници, след което те започват да обикалят домовете на хора с увреждания и на самотни възрастни, за да им помагат в ежедневните грижи.
 
РЗОК ПЛОВДИВ - С НОВ ШЕФ
Регионалната здравноосигурителна каса в Пловдив вече има нов директор. Това е д-р Иван Маджаров, УНГ-специалист и доскорошен шеф на болницата в Първомай.

Е-ДОСИЕ ОТ КАСАТА - ПРЕЗ МАРТ, Е-ДОСИЕ ОТ МЗ - ПРЕЗ АВГУСТ
От месец март вече няма да е необходим електронен подпис, за да влезем в здравното си досие. Хората с непрекъснати осигурителни права ще имат персонален код за достъп, съобщи шефът на НЗОК д-р Пламен Цеков. Той ще се получава при джипито в запечатан плик, подобно на пина за дебитните карти. Когато ходим на лекар или постъпваме в болница, сами ще го даваме на лекаря, за да впише той всички извършени манипулации, диагнози и изписани лекарства. Касата и личните лекари ще продължат да влизат с електронен подпис в базата данни, но за гражданите ще е нужен само код. Ако човекът е бил на профилактичен преглед, има издадена епикриза от болница или изписани лекарства, които се реимбурсират, ще може след това сам да провери какво е отразено в досието му. Така пациентът ще упражнява допълнителен контрол и ще сигнализира, ако нещо, което не е вярно, е вписано в досието му.
 
ЗАКОНИ ЩЕ СПИРАТ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ НЗОК КЪМ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
Ако бъдат събрани повече пари от здравни вноски, отколкото предвидените за годината, излишъкът да остава в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), вместо да потъва във фискалния резерв, както е сега. Подобна промяна в Закона за здравното осигуряване подготвяли НЗОК и Министерството на здравеопазването.
 
ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПОДКРЕПЯ НОРМАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ ЗА ЗАВИШАВАНЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ МЕДИЦИ
74 процента от хората напълно подкрепят или са склонни да подкрепят промени в Наказателния кодекс, предвиждащи завишени санкции за посегателства срещу изпълнителите на медицинска помощ при изпълнението на  служебните им задължения. Отрицателно мнение по въпроса за изразили едва 5 процента от респондентите. 9 процента от хората са заявили, че по-скоро не са съгласни с нормативните промени за по-високите санкции.
 
 
В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА - НОВА ОНКОАПАРАТУРА
Първите три апарата по проекта за създаване на Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в Александровска болница вече са  доставени и пуснати в експлоатация. Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Два от апаратите са предназначени за Централната лаборатория по клинична патология за извършване на прецизна патоморфологична диагностика на туморните заболявания. В рамките на проекта се предвижда реновиране на част от сградния фонд на УМБАЛ "Александровска" с цел да се създадат оптимални условия за съхраняване и функциониране на високотехнологичното оборудване. В срок от 5 дни, ще бъдат доставени нови 4 апарата от общо 26 предвидени в проекта, чиято стойност е 12 828 796 лв.
 
БОЛНИЦА ПРЕД ФАЛИТ, НОВИ РЕГИСТРИ, НОВИ ОЦЕНКИ НА БОЛНИЦИ
Болницата  в Момчилград е пред фалит, а местните са избрали нестандартен, но и тъжен начин да подпомогнат спасяването й: с касички във всички хранителни магазини в града, където се събират помощи за болницата. От изселнически организации в Турция вече са пристигнали първите 10 000 лева.
Нова платформа на Центъра за защита правата в здравеопазването дава възможност на граждани да оценят въз основа на преките си впечатления кои, според тях, са най-добрите и най-лошите болници в страната. В сайта (www.dobritebonici.info) са включени всички действащи в момента лечебни заведения. Критериите за оценка са по петобалната система - лошо, задоволително, добро, много добро и отлично. Те се отнасят до резултатите от лечението, отношението на персонала, пълнотата и точността на информация и документи, които получават пациентите, чистотата и храната. В анкетата има и въпрос дали по време на престоя си пациентът е бил обект или свидетел на дискриминация по отношение на пол, възраст, религиозна или етническа принадлежност и дали е имало нерегламентирани плащания. Сборът от оценките на всеки един ще сформира потребителския рейтинг на съответната болница.
 
 
ЗАПЛАТИТЕ В КРЪВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ РАСТАТ С 15% ОТ ЯНУАРИ
С 15% ще бъдат повишени от 1 януари 2013 г. заплатите на работещите в хематологичните центрове в страната. Това обяви здравният министър Десислава Атанасова във времето за парламентарен контрол. Атанасова пое ангажимент за увеличението след масови оставки на екипите в кръвните центрове във Варна и Стара Загора миналата година. Тя  увери, че ще изпълни обещанието си и припомни, че през 2012 г. възнагражденията в кръвните центрове бяха повишени с още 16,6%.
 
ОБНОВЕНА Е КЛИНИКАТА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА УМБАЛ "СВ. АННА"
Инвестицията е в размер на 800 000 лв. и е направена изцяло със собствени средства на лечебното заведение. Стойността на ремонтните дейности е в размер на 423 000 лв., а за закупуване на медицинска апаратура са отделени 377 000 лв.
В Клиниката са изградени нови реанимационни зали, помещения за спешна хемодиализа, както и помощни помещения за работа на медицинския персонал -манипулационни, изливно помещение, зала за дезинфекция на анестезиологични и реанимационни консумативи, работни помещения, съблекални за персонала, приемна за посетители и близки на пациенти. Основно ремонтирани са ел.инсталация, водопровод и канализация, газова инсталация за основни медицински газове, система за пожароизвестяване, санитарни помещения. Изградена е система за безконтактно отваряне на врати, поставени са антибактериални и пожаробезопасни настилки. Инсталирани са система за видеонаблюдение на пациенти и компютърна-информационна система. Клиниката е оборудвана с нови мултифункционални реанимационни легла, реанимационни шкафове и колички, климатична инсталация, миячно-дезинфекционни машини за хирургически инструменти и анестезиологичени консумативи, закупено е ново оборудване в работните помещения на персонала.
 
ПАРИТЕ ОТ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ ВЪВ ФИСКА ЩЕ ОТИДАТ ЗА ДСГ
След две години парите от здравни вноски, които се намират във фискалния резерв, ще трябва да бъдат върнати на НЗОК, за да може да бъдат въведени диагностично-свързаните групи. Това заяви пред журналисти управителят на Здравната каса д-р Пламен Цеков в отговор на въпрос какво се случва с 40-те млн.лв. от здравни вноски, които не бяха похарчени през миналата година. Той отбеляза, че за 2012 г. НЗОК се е разплатила с всички и няма задължения към доставчиците на услуги и на стоки.
.
ПРОДЪЛЖАВА ДЕЙСТВИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА "УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА В БЪЛГАРИЯ"
МС одобри проект на споразумение за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и българското Министерство на здравеопазването. Документът ще бъде подписан при условията на последваща ратификация.  Споразумението се отнася за втората фаза на петгодишната програма (до м. февруари 2015 г.). Общият размер на одобрената сума от Фонда, която страната може да получи през втората фаза, е 4 440 211 евро. Изпълнението на Програмата в периода 2012-2015 г. цели продължаване на успешните интервенции сред групите в най-висок риск и специфични дейности за диагностика и контрол на мултирезистентната туберкулоза.
 
 
ДЪЛГОВЕТЕ НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ДОСТИГАТ ПОЛОВИН МИЛИАРД ЛЕВА
Дълговете не само на болниците, но на всички медицински учреждения в страната, които са над 10 хиляди, достигат близо половин милиард лева. Това каза  д-р Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита правата на пациентите. Според него този проблем е предизвикан от грешната методика, по която Здравната каса финансира болниците. Не размерът на парите за здравеопазване, а начинът, по който тези пари се разпределят, е един от големите проблеми в сектора, допълни Кацаров. Парите трябва да следват пациента, и той трябва да избира - къде да бъде лекуван, като съответната болница получи финансиране за това.
 
ПРОДАВАТ БОЛНИЦА, ЗА ДА СЕ ИЗДЪЛЖАТ НА ПЕРСОНАЛА
Продават болницата в град Елена  за дълг от 1 млн. лева. Иимуществото й се разпродава заради натрупан през последните години дългове. Съдия-изпълнител е обявил на търг помещенията и оборудването на родилното и детското отделение, както и на кухненския блок, обяви публично Районният съд на града.
 
ПАРАМЕДИК - ВЕЧЕ ОФИЦИАЛНО Е ПРОФЕСИЯ
Парамедик вече официално е професия в България, след като от началото на 2013 г. тя е добавена в класификатора с професиите и длъжностите със заповед на социалния министър Тотю Младенов. Първият курс в тази специалност изпревари нормативната уредба и се води от миналата година в колежа по икономика и мениджмънт в Благоевград. Новата професия се въвежда у нас по инициатива на здравното министерство и БЧК. На парамедиците се възлагат надежди да решат най-големия проблем в спешната ни помощ - хроничният недостиг на лекари.
 
В ЧЕРНА ГОРА ЛЕКУВАТ ОТ "ФЕЙСБУК" И "ТУИТЪР"
В Черна гора вече има клиника, в която лекуват от зависимост от "Фейсбук", "Туитър" и други социални мрежи. С нестандартното лечение на "Фесйбук" зависимостта се е заел психотерапевтът Данило Йокич, който до момента е успял да излекува двама тийнейджъри. Според него повечето от лекуващите се от зависимостта, която имат към социалните мрежи, прекарвали по 15 часа във "Фейсбук" през уикендите, а пред седмицата между пет и седем часа.
 
ДОБЪР СЪН И ГИМНАСТИКАПРЕДПАЗВАТ ОТ ГРИП, А НЕ ВИТАМИН С
Учените смятат, че най-сигурният начин за здраве са добрият сън, физическите упражнения и пиенето на много течности. Витамин C не предпазва организма от грип. Това показало ново изследване.Твърдението, че е хубаво да се слага ръката на устата при кашляне и кихане, също се оказа невярно, тъй като бактериите и вирусите залепват по ръцете и след това се пренасят по различни предмети.
Честото миене на ръцете е най-сигурният начин от предпазване от микроби, казват учените.
 
ИНВИТРО ДЕЙНОСТИ НЯМА ДА БЪДАТ ОТЛАГАНИ
Дейностите по асистирана репродукция няма да бъдат отлагани във времето, съобщиха от пресцентъра на Здравната каса. Уточнението е във връзка с медийни публикации, според които инвитро процедурите, чието финансиране от тази година премина от министерството към НЗОК, може да бъдат отложени за есента, за да се справи касата с недофинансирането на интензивните грижи.Средствата в размер на 15 млн. лв., предназначени за асистирана репродукция, са определени целево и са приети в Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г.  Процедурата по кандидатстване не е променена и се извършва в Център "Фонд за асистирана репродукция" към Министерство на здравеопазването.
 
ВЪЗОБНОВЯВАТ ИЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ЗДРАВНИ КАРТИ
От понеделник, 28 януари, се възобновява издаването на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), съобщиха от пресцентъра на Здравната каса. То ще става в нови дистрибуторски пунктове, в които гражданите ще подават заявления за издаване и ще получават своята ЕЗОК. Това са 398 пункта на територията на цялата страна, основно в клоновата мрежа на Банка ДСК, а пълният им списък може да бъде видян на интернет страницата на НЗОК, както и във всяка районна здравноосигурителна каса. Досегашните пунктове на предишната фирма-изпълнител няма да приемат заявления. Самата карта и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за издаване е до 15 календарни дни.
Заявлението за издаване се получава безплатно на място в обявените пунктове или може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК. То се подава лично или от упълномощено лице, като се представя задължително лична карта. За лица до 14 г. и такива до 16 г., които нямат лични карти, се представят акт за раждане и личната карта на единия от родителите.
ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.
 
 
ВСЕКИ ДЕН ГУБИМ ПО ТРИ СЕСТРИ
(в. Преса, печатно издание, брой от 376 от 26 януари 2013)
"        В момента работят едва 30 хиляди, през 1980 г. са били 45 449
Медицинските сестри продължават да се топят и броят им вече е под санитарния минимум, алармира Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. В началото на 80-те години на миналия век медсестрите са били 45 449, а през 2011 - 31 609. През м. г. още 1200 са напуснали страната. Въпреки че и лекарите не достигат, техният брой се е увеличил и от 21 796 през 1980 г. през 2011 г. те са били 28 411. Според европейските изисквания на един доктор трябва да се падат 2 медицински сестри, защото в противен случай се затруднява лечебният процес. Това означава, че в момента страната ни има нужда от 56 000 сестри, а те са около 30 хил., добави Василева.
От повече от две деситилетия средно по три касинки всеки ден стягат куфарите за чужбина. Основната причина за бягството им е мизерното заплащане. Средната заплата за м. г. е била между 480 и 540 лв., но в много региони на страната сестрите получават едва 300-350 лв. Единствено в София, и то само в определени отделения като "Хирургия", "Реанимация" и "Инвазивна кардиология", техните възнагражедния стигат 850 лв.  Най-много медсестри, акушерки и лаборантки заминават за Великобритания и Италия, където заплатите им започват от 2000 евро. Сред топдестинациите за работа са и Белгия и Швейцария. В Германия също има колония от български сестри, които работят срещу 3000 евро месечно. Там обаче в задълженията им влизат и смяна на подлоги, къпане и хранене на пациентите, както и оправянето на леглата.
 
В СЛИВЕН  - ФИЛИАЛ НА МУ-ВАРНА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ
Парламентът прие проект за решение за откриване на Филиал - Сливен, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.  Проектът предвижда в новото звено на университета да се провежда обучение по специалностите от регулираните професии "Медицинска сестра" и "Акушерка" в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър". Учебният процес във филиала ще се обезпечава от преподаватели на основен трудов договор във висшето училище, от които над 70 % са хабилитирани.
Капацитетът на новото звено се определя от НАОА и приемът е 20 души на година по всяка от двете специалности. В рамките на четиригодишен курс на обучение трябва да се достигне общ капацитет от 160 души.
 
СОФИЙСКИТЕ БОЛНИЦИ - НА ДЪНОТО В КЛАСАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
Големите столични болници, прочути като високоспециализирани и поглъщащи най-много от бюджета за здраве, са в дъното на класацията на пациентите.
Класацията е на направена на сайта за потребителския рейтинг на болниците.
На първите десет места в класацията се нареждат само частни лечебни заведения. Повечето от тях са специализирани в две-три направления като ортопедия, кардиология, хирургия, гастроентерология, ендокринология.Сайтът предизвика огромен интерес, отчитат от Центъра за защита правата в здравеопазването.
За по-малко от две седмици на сайта са регистрирани над 8000 посещения. 103 от 450-те болници вече са оценени, което означава, че за всяка от тях е надхвърлен необходимият минимум от 10 гласа, за да се изчисли рейтинг.
 
ОБНОВЕНО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА МБАЛ "Д-Р Т. ВЕНКОВА" В ГАБРОВО
Модернизацията е извършена чрез целево отпуснати средства от Министерството на здравеопазването в размер на 623 000 лв. Болницата е инвестирала 24 312 лв. собствени средства, а с дарение на санитарна керамика и смесители за сервизните помещения е участвала компанията "Идеал Стандарт - Видима" АД.
Благодарение на доброто си финансово състояние, през 2012 г. болницата инвестира значителни средства в модернизация на редица болнични дейности.
 
 
ДОЦ. СТОЯН МИЛАНОВ Е НОВИЯТ ДИРЕКТОР НА "ПИРОГОВ"
Доц. Стоян Миланов е новият директор на "Пирогов". Доц. Миланов е бил единственият кандидат за поста. Той убеди комисията да го изберат с тригодишната си концепция за развитие на лечебното заведение.
 
НОВ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
Досегашният директор на Изпълнителната агенция по трансплантации (ИАТ) доц. д-р Силви Кирилов е бил освободен от поста си. Това е станало с решение на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, съгласувано с министър-председателя Бойко Борисов. Новият директор на агенцията е д-р Мариана Симеонова, досега реаниматор във ВМА. Десислава Атанасова каза, че е недоволна от работата на ИАТ. Има осъществени 4 трансплантации за миналата година.
 
ПРОЕКТ "ПО-КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ ЗА НАШИТЕ РОДИТЕЛИ"
Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще участва в представянето на проект "По-качествен живот за нашите родители" за безплатно поставяне на зъбни импланти на възрастни хора. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. Проектът е по инициатива на дентални клиники "ЕО Дент" и ще се реализира с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Bredent Group, Германия и нейният официален представител за България - Дентатехника.