Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАПЗГ НА ТЕМА:
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
 
 
На 24 ноември 2012 г. в хотел "Принцес" в столицата БАПЗГ  организира Национална конференция на тема "Здраве и безопасност на работното място: превенция, защита и мониторинг на нараняванията с остри предмети". В нея взеха участие главни сестри от лечебните заведения  в цялата страна, както и други  представители на регионалните колегии на Асоциацията.
При откриването на конференцията председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева каза:  
"Като национално отговорна организация БАПЗГ си постави една доста трудна задача - да подтикне отговорните институции да изпълнят ангажиментите си по синхронизиране на българското здравно законодателство с Директива 32/2010 на ЕС. Защо точно сега  -  защото крайният срок за внедряване на Директива 32/2010 е 11,05,2013 г, в Министерство на здравеопазването е сформирана работна група, която все още не е започнала своята дейност и ние трябва да дадем своето експертно становище. Целта на Директивата е да се постигне възможно най-безопасна работна среда за здравните професионалисти чрез предпазване от нараняване и убождане със замърсени игли. Тя поставя рамката от минимални изисквания, задължителни за всяка страна, така че рисковете да се редуцират възможно най-бързо. Убожданията и нараняванията с остри предмети са сред най-сериозните рискове за професионалистите по здравни грижи и са сериозна финансова тежест за здравната система и за обществото като цяло. Повече от 1 млн. наранявания се регистрират в ЕС годишно. Всички знаем, че безопасна работна среда съществува там, където има високо квалифицирани специалисти и културата на управление е базирана върху обучение, а не върху наказание. Затова нараняванията трябва да се отчитат не като случайност, а като трудова злополука и да търсим причините за това. Ние смятаме, че вече натрупахме доста теоретичен и практичен опит и предлагаме своята експертна помощ на МЗ при работата за синхронизиране на здравното ни законодателство с Директива 32/2010 на ЕС".
По темата говориха още доц. д-р Росица Вачева-Добревска, дм - завеждащ на НРЦ по вътреболнични инфекции към НЦЗПБ, София; Магдалена Нинова - главна медицинска сестра на УМБАЛ "Александровска"; Милена Георгиева - зам. гл. мед. сестра - сектор "Качество на здравните грижи" в МБАЛ "Токуда Болница София";   Ренета Кьокарова - мениджър в "Диамед ООД" и др.
                                       
Пресцентър