Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НА НС НА БАПЗГ БЕ ОТЧЕТЕНА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД И БЯХА НАБЕЛЯЗАНИ БЪДЕЩИТЕ ЗАДАЧИ
 
На Национален съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, провел се в офиса на съсловната организация на 10 ноември 2012 година,  председателят на Управителния съвет Милка Василева изнесе подробна информация за дейността на ръководството през 2012 година. Тя  се спря на многобройните срещи с Българския лекарски съюз, синдикатите и работодателите преди подписването  на Колективния трудов договор, с цел да се постигне единомислие за необходимостта от повишаване на стартовите заплати и за диференцирано заплащане на труда, съобразно сертификатите за  следдипломно обучение и квалификация. За съжаление тези предложения не са били приети, но според Милка Василева тепърва предстои да се направи необходимото за законовото решаване на проблема.
Подробно присъстващите членове на Националния съвет бяха запознати и с разговорите на състоялата се неотдавна среща при  президента на Р България Росен Плевнелиев с представители на съсловните организации и синдикатите в здравеопазването. Там отново са били поставени на вниманието на участниците изключително тревожните проблеми на професионалистите по здравни грижи и все по-масовото им заминаване на работа в чужбина. На поредната сбирка на  Обществения съвет по здравеопазване на 8 ноември 2012 г.(в съвета членуват всички съсловни и пациентски организации), представителите на БАПЗГ, водени от Милка Василева, са изразили несъгласието си с рестриктивния бюджет на НЗОК, както впрочем това са направили и останалите участници в срещата. Стигнало се е до решение да се даде пресконференция, за да се информира обществеността, че с предвидените средства населението не би могло да очаква добри здравни услуги и че съсловните организации не са съгласни повече да поемат върху себе си негативите от водената политика в областта на здравеопазването.
Още много други въпроси бяха обсъдени, включително и за извършеното от регионалните колегии по места, за проблемите, с които се сблъскват всекидневно работещите там професионалисти по здравни грижи в условията на криза.
Бяха приети правила за второ сертифициране, утвардена бе и Стратегията за развитие на здравните грижи  в периода 2013-2020. Присъстващите бяха запознати с новите условия за работа с регистъра  и отчитането на членския внос. Набелязана бе и програма за бъдещата работа, включително и по въпроси, свързани с подобряване обучението на младите кадри и квалификацията на работещите професионалисти по здравни грижи.
 
Пресцентър