Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НЕРАВЕНСТВАТА В ДОСТЪПА ДО МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
СЕ ОБСЪЖДАТ НА ПЪРВА ПО РОДА СИ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
 
В столицата се събраха представители на 15 държави, сред  които политици, пациенти, представители на европейски и национални здравни институции, за да разгледат неравенствата в системата на здравеопазването в 12-те нови държави-членки на ЕС и страните кандидат-членки. Конференцията, която се проведе на 20 и 21 септември 2012 г. във Военния клуб,  е първа по рода си. Форумът е организиран по инициатива на Националната пациентска организация със съдействието на г-жа Десислава Атанасова, министър на здравеопазването и д-р Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, и протече под мотото "Политици и пациенти - заедно за промяна",
Приветствия към участниците и гостите в конференцията поднесоха председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване г-жа Даниела Дариткова, министър Десислава Атанасова, представители на пациентски организации от други страни-членки на ЕС и на съсловните организации в здравеопазването, сред които Милка Василева, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, която беше и представител на Европейската федерация на сестрите ( EFN).
"Преди всичко искам да поднеса специалните поздравления на г-н Пол де Рив, главен секретар на EFN, който не може да присъства на конференцията, поради неотложни ангажименти - каза Милка Василева. - Неравенствата в достъпа до медицинска помощ са факт и е добре, че ще бъдат разгледани на този форум. Сестринските асоциации и пациентските организации от Европейския регион са изправени пред сериозни предизвикателства, които трябва да посрещнат заедно.Надявам се, че с общите усилия на всички тук присъстващи ще бъдат очертани проблемите и ще се набележат бъдещите стъпки за намаляването на здравните неравенства в новоприсъединилите се държави-членки. Нашите съсловни и пациентски организации си сътрудничат много добре, което е гаранция, че с общите ни усилия можем да постигнем много.".
Трите сесии на конференцията се концентрираха върху обмяната на опит и оценката на данните за неравенствата в системите на здравеопазване на страните от Централна и Източна Европа, чрез представяне на националните гледни точки по въпроса за предизвикателствата, пред които са изправени пациентите в ежедневието си. Друг важен момент бе представянето на работещи модели на сътрудничество между институциите на ЕС.
Конференцията завърши с представяне на резултатите от работните групи и приемането на Резолюция с препоръки за създаване и прилагане на   последователна и икономически ефективна стратегия за новите държави-членки на ЕС и страните кандидат-членки, с акцент върху темата за неравенствата в системите на здравеопазването.
 
Пресцентър