Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВА 12 МАЙ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО
 
В столичния хотел "Дедеман Принцес" на 11 май т. г. се събраха професионалисти по здравни грижи от цялата страна, за да честват своя съсловен празник - Международния ден на сестринството. С решение на Международния сестрински комитет от 1935 г.  той се празнува всяка година на 12 май  (рожден ден на Флорънс Найтингейл, основателка на модерното сестринство и една от стоте най-влиятелни личности на всички времена).
С особено вълнение медицинските сестри, фелдшерите, акушерките, рехабилитаторите, рентгеновите и медицинските лаборанти изслушаха приветствените адреси на д-р Даниела Дариткова - председател на парламентарната Комисия по здравеопазване, Десислава Атанасова - министър на здравеопазването, д-р Пламен Цеков - управител на НЗОК, д-р Иван Кокалов - вицепрезидент на КНСБ и председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването, Христо Григоров - председател на БЧК, доц. д-р Атанас Щерев - председател на здравната комисия в 39-то НС, д-р Димитър Димитров - директор на УМБАЛ "Св. Анна" и председател на Асоциацията на работодателите в болничното здравеопазване,  маг. фарм. Мирослав Ненчев - председател на БФС, д-р  Димитър Ленков - главен секретар на БЛС, Пламен Таушанов - председател на Българската асоциация за закрила на пациентите и др.
В Кръглата маса, която бе на тема "Здравните грижи - настояще и бъдеще", взеха участие представители на парламентарната и държавната власт, синдикатите, висшите медицински учебни заведения, съсловните и пациентски организации и др.
Председателката на УС на БАПЗГ Милка Василева запозна присъстващите с изготвената от асоциацията "Стратегия за развитие на здравните грижи в Р България 2012-2020 г.". В нея подробно са разгледани: състоянието и потребностите от здравни грижи; мястото и ролята на здравните грижи в системата на здравеопазване; целите, които БАПЗГ си поставя и начините за постигането им в условията на световна криза; развитието на човешките ресурси (планиране, подбор, квалификация и управление); действията, които трябва да се предприемат, за да се задържат кадрите в страната  (подобряване условията на труд, увеличаване на стартовите заплати, въвеждане на механизми за материално стимулиране на продължаващото обучение и квалификация)  и др.
        В изказването си д-р Даниела Дариткова подчерта, че напълно одобрява набелязаните в стратегията мерки и че е готова да помогне за реализирането им, като съдейства за подобряване на сътрудничеството между законодателната власт и БАПЗГ. Тя сподели мнението си, че съсловието на професионалистите по здравни грижи стои изключително достойно в общественото пространство, че на него може да се разчита и затова тя е сигурна в доброто му бъдеще.
        Категорична подкрепа за решаването на проблемите на професионалистите по здравни грижи изразиха в изказванията си д-р Надежда Тодоровска - ръководител направление и директор "Социално-здравна политика"  в  БЧК, доц. Магдалена Александрова от ФОЗ към МУ-София, д-р Димитър Ленков, Слава Златанова - зам. председател на ФОЗ към КНСБ,  Пепа Василева - завеждащ отдел "Обучение и квалификация" към Министерство на здравеопазването и др. 
        След приключване на деловата част, председателката на УС на БАПЗГ Милка Василева връчи статуетки на отличените в категориите:
        "Ръководител по здравни грижи - 2011 г.": Валентина Мутафчиева - гл.  мед. сестра от РК Варна; Виолета Стоянова - ст. акушерка от РК Враца; Никола Сендов - ст. рехабилитатор от РК Кърджали; Станимира Стоянова - гл. мед. сестра от РК Пазарджик; Надя Димитрова - ст. мед. сестра от РК Плевен; Атанаска Асенова - гл. мед. сестра от РК Пловдив; Даниела Горанова - ст. мед. сестра от София-град; Гергана Димитрова - ст. акушерка от РК Търговище.
        "Професионалист по здравни грижи - 2011 г.":
Таня Маркова - мед. сестра от РК Враца; Петя Александрова - рехабилитатор от РК Габрово; Димитър Малинич - рентгенов лаборант от РК Пловдив; Илона Петрова - мед. сестра от РК София-град.
                "Принос към сестринството"
Проф. Цекомир Воденичаров - декан на ФОЗ, МУ София, проф. Веселин Борисов
Мария Симеонова - председател на РК Шумен.
                                                                                Пресцентър