Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
СЪСЛОВНИ, ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И СИНДИКАТИ НАСТОЯВАТ ДА СЕ СЪЗДАДЕ  КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
 
 
В столицата  на 29 февруари т. г. се проведе заседание на Обществения съвет по здравеопазване, в който влизат представители на съсловните организации в здравеопазването, пациентските организации и синдикатите. От страна на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи участваха Милка Василева, председател на Управителния съвет и Мария Балевска, член на Управителния съвет.
На обсъждане бяха подложени актуални проблеми на здравеопазването, свързани с недостига на кадри и качеството на медицинското обслужване, лекарствената политика и ценообразуването, необходимостта от хармонизиране на нашето законодателство с това на Европейския съюз и др. Беше отчетено, че въпреки положените усилия от страна на Обществения съвет и направените от него през годините редица предложения за подобряване на здравеопазването, то продължава да затъва и да се влошава. Хроничното недофинансиране, лошите условия на труд и ниските заплати принуждават лекари, зъболекари, медицински сестри и други професионалисти по здравни грижи да напускат страната и да търсят прехраната си другаде. Това създава реална опасност след време българските граждани да останат без гарантирани и качествени здравни услуги.
Всички участници в Обществения съвет по здравеопазване подкрепиха идеята да бъде предложено на премиера Бойко Борисов да се създаде Консултативен съвет по здравеопазване към Министерския съвет. Само по този начин, според тях,  биха могли да се решат изключително тежките проблеми в здравеопазването и да се спре изтичането на добре подготвени кадри от него.
"Горещо подкрепям създаването на такъв съвет, защото това за нас е последната надежда, че нещо може да се промени в положителна посока. Години наред на всички министър председатели и здравни министри сме обяснявали какво е положението с професионалистите по здравни грижи; давали сме и конкретни предложения за решения, които биха спрели стопяването на съсловието, но резултати за съжаление няма. Ако предложения Консултативен съвет не се създаде и не помогне да се решат проблемите, в близките 10 години  у нас ще останат не повече от  10 000 мединицски сестри", каза председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева.
Писмото до министър председателя Бойко Борисов бе подписано от всички присъстващи членове на Обществения съвет по здравеопазване и бе заведено в деловодството на Министерския съвет.