Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ДОСТЪПЪТ ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - ИСТИНИ И ПРОГНОЗИ
 
 
Това бе темата на дискусионния форум (организиран от Агенция Булгарреклама в партньорство с в. "Форум медикус" и Българското национално радио), който се проведе на 17 май т. г. в рамките на  традиционното ежегодно изложение БУЛМЕДИКА-БУЛДЕНТАЛ.  В него взеха участие предимно представители на съсловните организации. Очакваше се представители на Министерство на здравеопазването да представят своята визия за  провежданата здравна реформа, свързана с новата  здравна карта, смяната на модела за финансиране на болниците, спешната помощ и т. н., но за съжаление Гергана Павлова, заместник министър на здравеопазването и д-р Нели Нешева, управител на НЗОК,  присъстваха само на откриването на изложението.
Може би затова проф. д-р Станка Маркова, почетен председател на УС на БАПЗГ, която взе участие в дискусията, каза: "На мен ми е неудобно да говоря, защото ние си казваме едни и същи неща от години, но няма кой да ни чуе. Сега става същото - пак сме тук хората, които обясняват какви са проблемите в здравеопазването, а тези, които трябва да ги решават, ги няма. Един от основните принципи на здравеопазните системи в ЕС е  равен достъп  до медицински услуги на цялото население, независимо от пол, раса, вероизповедание, местоживеене и т. н. Ние виждаме на това изложение най-новите технологии, най-новите  консумативи, но възниква въпросът има ли достатъчно кадри, които да работят с тях. Принципът достъпност включва наличието на добре подготвени кадри, с добра екипировка и оборудване; добри пътища, транспорт и т. н. Сега няма медицински сестри и акушерки в извънболничната сфера, а лекарите си тръгнаха от България. Какъв е достъпът на хората от селата до медицинска помощ? Сега по медиите се пише за жената, която е износила извънматочно детето си и е  родила, но не е потърсила лекар, защото не била осигурена. Ако имаше акушерка в нейното село, както навремето имаше във всяко населено място, нямаше да се стигне до този абсурд в 21-ви век! Тук се каза, че много лекарски практики  в т. нар. трудни райони не са заети. Там биха могли да обслужват населението добре подготвените професионалисти по здравни грижи - фелдшери, медицински сестри, акушерки, лаборанти и т. н., ако им беше разрешено да откриват практики. Но нищо не се направи по този въпрос, въпреки нашите настоявания."
Д-р Теодора Джалева, директор на Изпълнителната агенция по трансплантациите каза, че медицинските сестри могат да бъдат обучавани за координатори по донорство, тъй като по света координатори са не само лекари, а главно професионалисти по здравни грижи. Те, според нея, общуват по-лесно с пациентите. Нейното предложение е парламентарната Комисия по здравеопазване да създаде работна група, която да работи както за въвеждането на европейските стандарти за качество на донорството, така и по проблема с координаторите.
                                                                                  Пресцентър