Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ДРУЖЕСТВОТО НА БАПЗГ КЪМ ВМА ПРОВЕДЕ
ПЪРВАТА СИ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: "МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯТ ПОДХОД В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"
 
 
Конференцията, състояла се в Аулата на ВМА на 30 април т г., бе открита от председателката на дружеството Росица Дойновска, която подчерта, че целта на научния форум е да допринесе за обогатяване представите на професионалистите по здравни грижи за партньорство в лечебния процес и да улесни достъпът им до най-новите научни и практически постижения в областта на здравните грижи. "Вярвам, че участниците ще имат възможността да дискутират новите предизвикателства в клиничната практика, което неминуемо ще им бъде от полза в ежедневна работа", каза в заключение тя.
Участие във форума взеха и професионалистите по здравни грижи от две от най-големите университетски болници в столицата - "Александровска" и болницата на МВР.
Гости на конференцията бяха Милка Василева - председател на УС на БАПЗГ, полковник проф. Асен Петков - заместник началник на ВМА по медицинското осигуряване, Марияна Шиякова - председател на РК София-град, проф. д-р Веселин Борисов, полк. доц. д-р Любомир Алексиев, д-р Александър Димитров, д-р Васил Михайлов, главните медицински сестри Милослава Илиева (ВМА-София), Венета Петкова (МБАЛ - гр. Сливен, в състава на ВМА), Анелия Димитрова (МБАЛ - гр. Плевен, в състава на ВМА), Магдалена Нинова (МБАЛ "Александровска"),  Мария Драгомирова (Медицински институт на болницата на МВР- гр. София) и др.
Полк. проф. Асен Петков каза, че за него всяко научно събитие е добро събитие, тъй като се споделя събрания огромен опит в дадена област от здравеопазването. Той предаде искрените пожелания на генерал-майор проф. Стоян Тонев и на цялото ръководство на ВМА за успех на конференцията. "Българските медицински сестри са много добре подготвени и затова са особено търсени и от други страни не само в Европа. Но аз ви призовавам да не бягате от България и се надявам, че в близките години ще се създадат по-добри условия за вашата работа, че ще се намерят възможности да се оцени по достойнство трудът ви" - каза още той.
В своето приветствие Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ каза:
" За мен е истинско удоволствие да бъда днес сред вас и да ви поздравя от името на Управителния съвет на БАПЗГ. Както каза проф. Петков, всяко едно такова събитие е от голямо значение за нас, тъй като ние,  българските медицински сестри, нямаме достатъчно самочувствие, а всъщност би трябвало да го имаме,  защото сме много добре обучени и сме много добри професионалисти. За съжаление, останахме твърде малко. Благодаря на всички, които останаха в България  и наистина искат да работят за България! Благодаря и на вас, че в тези тежки времена сте намерили време да участвате в научни изследвания, да пишете доклади и да мислите за постигането на едно по-високо квалификационно  ниво, което се изисква за нашите професии. Ние трябва  непрекъснато да се развиваме, трябва да свикнем с мисълта, че сме длъжни да учим през целия си живот, за да можем наистина на бъдем полезни както на себе си, така и на българското общество. А в същото време българското общество трябва да намери сили и средства да ни оцени. Вече имаме договореност с двете централи на синдикатите БАПЗГ да участва активно в преговорите за нов Колективен трудов договор, т. е., когато ще се решават нашите заплати. Имаме предварително обещание, че началната сестринска заплата ще бъде повишена и почти ще стане достойна. Имаме проявено разбиране за нашите проблеми и от страна на здравния министър д-р Стефан Константинов, и на председателката на парламентарната Комисия по здравеопазване г.жа Десислава Атанасова. Затова очакваме законодателна и административна подкрепа за тяхното навременно решаване.  За съжаление, средната възраст на медицинските сестри в България е 49 години, което ще се отрази драматично върху българското здравеопазване. Наистина за първи път в лицето на новото ръководство на Министерството на здравеопазването намираме разбиране, че трябва да започне спешно решаването на проблемите, а това според нас означава: достойно заплащане на труда ни, уважение и признание за отговорната ни мисия."
Ето някои от темите, които предизвикаха огромен интерес сред участниците в научната конференция: "Екипният подход в работата; триадата пациент-професионалист по здравни грижи - лекар"; Авиомедицинската евакуация - необходимост в съвременната медицина"; "Трансплантациите - нов шанс за живот и предизвикателство пред медицинските екипи"; "Развитие на организационната култура като фактор за осигуряване на качествени здравни грижи"; "Екипният принцип в операции, различни от война", и др.
                                         Пресцентър