Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
МИТИНГ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО.
 
Вместо празник с митинг под надслов "ХУМАННАТА НИ ПРОФЕСИЯ С ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ" бе отбелязан Международния ден на здравето във Видинската МБАЛ "Св. Петка".
На митинга, организиран от медицинските сестри, имащи подкрепата на лекарите, присъства 80% от целия персонал на лечебното заведение.
 
Медицинските професионалисти по здравни грижи връчиха и протестна декларация на изпълнителния директор на МБАЛ "СВ.ПЕТКА" със своите искания за:
"        увеличение на основното месечно възнаграждение от 280 лв. на 440 лв.;
"        ново медицинско облекло (последното такова е отпреди 17 години и 1 комплект преди 4години);
"        отпускане на ваучери за храна на дежурния персонал.
 
Протестиращите професионалисти по здравни грижи внесоха и проект за
колективен трудов договор с гореизброените искания.
Очакват се преговорите, във връзка с исканията, да започнат на 14 април тази година.
 
Абсолютно всички медицински работници (лекари, медицински сестри, санитари) демонстрираха готовност да напуснат лечебното заведение, заради унизително ниското заплащане на техния труд.