Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (03.05.2018)
 
Председателят на БАПЗГ Милка Василева:
ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ МОЖЕ!
"Ние знаем, че за да се случат положителните промени, които искаме, трябва да има нов модел на финансиране в здравеопазването, трябва да има и нов модел на здравеопазване". Това изтъква в интервю за Clinica.bg председателят на БАПЗГ Милка Василева и допълва: "След като чухме министър Ананиев и в парламента, и по време на заседанието на Висшия медицински съвет, се надяваме, че той скоро ще предложи нов модел на здравноосигурителна система. Вече видяхме новите стандарти за финансиране на държавните лечебни заведения и това показва, че има желание да се подобрят нещата". Според нея обаче процесът на промяна е изключително бавен, тежък и тромав и се нуждае от изключително силна политическа подкрепа, за да може нещо да се промени. Милка Василева споделя, че от БАПЗГ непрекъснато имат срещи със здравния министър Кирил Ананиев, с председателя на здравната комисия в парламента д-р Даниела Дариткова, с депутати от парламентарните групи. "Всички се прекланят пред труда на професионалистите по здравни грижи и твърдят, че ще направят необходимото за подобряване на социалния и професионален статус на нашето съсловие. За съжаление обаче реалността е по-различна. А всъщност ние повече не можем да чакаме."
Затова БАПЗГ ще проведе Национален протест на 12-ти май в София, където съсловието отново ще постави на висок глас исканията си - стартова заплата равна на три минимални работни заплати за страната за всеки професионалист по здравни грижи, който има бакалавърски диплом, диференцирано заплащане, по-добри условия на труд, промяна на наредбата за специализациите, възможности за продължаващо обучение и др.    
В интервюто Милка Василева изтъква, че не достигат професионалисти за абсолютно всички специалности от направление "Здравни грижи" - липсват акушерки, рентгенови и медицински лаборанти, фелдшери. По думите ? въпреки, че вече се обучават лекарски асистенти  не е намерено мястото, където ще бъде тяхната професионална реализация. "Такива кадри са нужни за системата на спешната помощ, за училищното здравеопазване, в затворите, в работническите колективи, в минната промишленост и т. н.", уточнява председателят на БАПЗГ.
Милка Василева коментира и защо  медиците страдат често от синдрома на професионалното изпепеляване: "В процеса на всички реформи, които бяха основно върху гърба на професионалистите по здравни грижи, хората бяха принудени да работят на няколко места, за да получават сравнително прилично заплащане. И когато работят за трима, а получават за един, се появява и Синдромът на професионално изпепеляване. От претоварване медиците не могат да запазят здравето си, нямат нужната регламентирана почивка, нарушава се Кодекса на труда. Но всъщност благодарение на това, че медицинските сестри, акушерките и останалите колеги работят на 2-3 места, системата продължава да функционира."
 
Студентката Мелис Юзеирова от Филиал Шумен на МУ-Варна: ПРОФЕСИЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА Е УНИКАЛНА
21-годишната Мелис Юзеирова, студентка във Филиал Шумен на Медицински университет - Варна се включи с есе в Националния конкурс са есе "Предизвикателството да работя в България", организиран от БАПЗГ и Clinica.bg. Ето какво споделя тя: "Професията, в която съм избрала да се развивам и да се реализирам, е да стана една компетентна, сръчна и  любяща професията си медицинска сестра.  Чувството да опиша благодарността, изписана в очите на пациентите, които са имали нужда, е неописуемо - очите им са пълни със сълзи, блещукащи, неочаквали да се съвземат отново и да бъдат на крака е велико чувство. Минавайки по коридорите в болничното заведение, аз виждам етапите на живота от началото до края - от първият вдишан въздух до последният дъх. Само хора, работещи в тази сфера, имат възможността да почувстват и изживеят с всеки пациент неговата емоция.
Безпокойте се повече за съвестта си, от колкото за репутацията си! Защото, съвестта ти е това, което си, а репутацията е това, което другите мислят за теб. Желая да се развивам в България, като се уча от другите, но да прилагам наученото от тях тук! Знам, че го можем, да се развием, просто нашата страна в момента е болна, но не трябва да я изоставяме, а да останем и да и помогнем да се излекува".
 
ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ПОДГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА NAT ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДАРЕНАТА КРЪВ
Министерството на здравеопазването подготвя проект за пилотно въвеждане на NAT технология в Националния център по трансфузионна хематология и в държавното дружество "Бул Био". Проектът ще е част от националните програми, подпомагащи развитието на научните изследвания към Министерството на образованието и науката, а индикативната му стойност е 2 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на МЗ.
Предвидено е да бъдат закупени апарати от висок клас за извършване на NAT диагностика на дарената кръв, с необходимите за нея реактиви и софтуерно осигуряване.
Министерството на здравеопазването ще изготви единна методика и процедура за въвеждането и прилагането на технологията в трансфузионната система на Република България. Предвижда се и провеждане на обучение на специалистите, които ще работят с високотехнологичната апаратура.
NAT технологията за диагностика на дарената кръв е най-точният известен на науката метод за изследване на кръвта за вирусите на хепатит В, С, ХИВ и други инфекции. Към момента кръвта се изследва по така наречения  "серологичен метод". Разликата между двата подхода е в по-високата чувствителност и прецизност на NAT технологията.  При нея прозоречният период, в който е налице инфекция, но тя е без клинична проява и не може де бъде констатирана, е в рамките само на няколко дни, докато при серологичните изследвания трае близо месец.
 
Експерти от ЕС алармираха:
НОВИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА СА СПЕЦИФИЧНА ЗАПЛАХА С МЕЖДУНАРОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ
Националните координатори по наркотиците на държавите членки на Европейския съюз проведоха среща на 3 май 2018 г. в София в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Срещата под наслов "Превенция и терапевтично лечение на употребата и злоупотребата с нови психоактивни вещества" бе организирана съвместно от министерствата на вътрешните работи и на здравеопазването, съобщиха от пресцентъра на МЗ.
Обсъдени бяха възможностите за засилване на сътрудничеството между ангажираните институции и разработването на адекватен, мултидисциплинарен подход в отговор на тенденциите на нелегалния пазар на "дизайнерски" наркотици. Изтъкнато бе, че новите психоактивни вещества представляват специфична заплаха с международни измерения. В този смисъл като ефективни стъпки бяха изведени доусъвършенстването на законодателствата на национално и европейско ниво, както и приемането на единно приложимо европейско законодателство за постигане на максимално гъвкав мониторинг върху тях. Подчертана бе съществената роля и на друг ключов аспект - разработването на съвместни политики за активна превенция.
На срещата беше изтъкнат положителният опит на България - още през 2011 г. страната ни прие гъвкави законодателни мерки, даващи възможност новопоявилите се вещества да бъдат включвани в забранителните списъци.
 
МЗ АКТУАЛИЗИРА ЕДИННИЯ СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ БОЛНИЦИ
След поредица от разговори с директори на държавни лечебни заведения Министерството на здравеопазването публикува на сайта си коригирания единен стандарт за финансово управление на държавните болници. Целта на стандарта е да се постигне по-добро финансово управление на държавните лечебни заведения за болнична помощ, които са търговски дружества.
Всяко тримесечие лечебните заведения за болнична помощ ще представят в МЗ изискваните, съгласно единния финансов стандарт, отчетни форми и допълнителна информация, при необходимост. Новият начин на отчетност ще бъде дискутиран в оперативен план с финансистите на болниците, като Министерство на здравеопазването ще окаже пълно съдействие за прилагането му, обясниха от ведомството.
Единният финансов стандарт ще бъде и неразделна част от договорите за възлагане на управлението на държавните болници.
 
ДАВАТ ПО 500 ЛЕВА НА ДЖИПИТА В СТРАНАТА
Еднократна помощ от 500 лв. ще получават общопрактикуващите лекари, които се съгласят да разкрият своя практика на село или в откъснато от света планинско градче. Това предвижда методиката за месечно заплащане на джипитата в отдалечени и труднодостъпни райони, одобрена от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), информира Clinica.bg.
Освен полагащите им се по договор средства, личните лекари ще получават и допълнителни пари, които са определени в Националния рамков договор за 2018 г., уточни председателят на Надзора и зам.-министър на здравеопазването Жени Начева. По думите й е предвидена и възможност един лекар да обслужва жителите на няколко населени места. Друга промяна, гласувана на заседанието, е разпределението на направленията за прегледи и изследвания в извънболничната медицинска помощ. Надзорниците са решили районните здравни каси (РЗОК) да получат правото да разпределят до 10% повече направления за специалисти и тестове.