Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
"ПРОФЕСИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЩЕ БЪДЕ ТРИУМФИРАЩА"
 
 
 
Това са думите на проф. д-р Веселин Борисов от катедра Здравна политика и мениджмънт - ФОЗ, София с които той приветства редовното заседание на УС на БАПЗГ.
 
Според проф. Борисов именно професионалистите по здравни грижи са спасителният пояс в системата на здравеопазването. Встъпителните му думи не пропуснаха и факта, че "години наред нашите реформатори забравяха, че има съсловие на професионалстите по здравни грижи, забравяха най-многобройното съсловие в системата на българското здравеопазване". В знак на признателност към труда на всички професионалисти по здравни грижи, проф. Борисов дари Асоциацията със свои издания.
 
Редовното заседание на УС на БАПЗГ бе открито от председателя  - Милка Василева, която представи обобщена информация, във връзка с развитието на актуалните теми, касаещи съсловието, от началото на годината.
 
Тя съобщи, че предстои дискутирането на чисто организационни въпроси, свързани с предстоящия ден на сестринството - 12 май, който тази година ще бъде тържествено отбелязан в гр. Шумен.
 
На 12.03.2011 г. ще се състои и редовно заседание на Националния съвет на БАПЗГ.
 
 
11.03.2011 г.
ПРЕСЦЕНТЪР