Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ТЕМА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРАНЯВАНИЯТА С ОСТРИ ПРЕДМЕТИ В СЕКТОРА НА ЗДРАВОПАЗВАНЕТО И БОЛНИЦИТЕ
 
 
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) бе домакин на международната работна среща, във връзка с ДИРЕКТИВА 2010/32/ЕС за прилагане на рамково споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети, в сектора на здравеопазването и болниците.
 
Срещата, проведена в периода 16-17 февруари 2011 г., бе водена лично от председателя на БАПЗГ - Милка Василева и включваше освен дискусионна част по проблема и посещение на здравно заведение.
Екипът от международни гости, начело с Пол де Рив, генерален секретар на Европейската федерация на сестринските асоциации, Йън Линдзи и Рой Янсон, членове на работната група в Европейскта комисия за екология посетиха IV-та МБАЛ, София и УМБАЛ "Александровска", където се запознаха с условията на труд на професионалистите по здравни грижи.
В дискусионната част на срещата се включиха и Евгения Адарска, председател на АПОЗ и Жени Начева от Министерството на финансите.
 
Акцентът на срещата падна върху социалната политика и социалната отговорност на работното място, което включва:
"        Подобряване условията на труд;
"        Постигане на възможно най-безопасна работна среда;
"        Предотвратяване нараняванията на професионалистите по здравни грижи причинени от всякакви остри медицински предмети, включително убождания с игли и спринцовка;
"        Защита на работниците, изложени на риск;
"        Създаване на интегриран подход, установяващ политики за оценка на риска, превенция на риска, обучение, информиране, повишаване на осведомеността и мониторинг;
"        Въвеждане на процедури за реагиране и последващи действия.
 
Това бе първата стъпка от осъществяването на проекта, хармонизиран с европейското законодателство. Очаква се изготвянето на общ проект за изграждане на национална стратегия за оценка на риска, при работа с работно оборудване, включващо работа с остри предмети.
Под остри предмети се разбират всички предмети или инструменти, необходими за извършването на специфични здравни дейности, които могат да режат, пробождат, причиняват наранявани и/или инфекция)на всички работещи в сектора на здравеопазването.
До 2013г. страните-членки на ЕС трябва да хармонизират здравното си законодателство с Директива 2010/32 ЕС.